Normbedragen toeslagen 2017 gepubliceerd

De Belastingdienst heeft de toeslag normbedragen voor 2017 gepubliceerd. Hierin staan de hier de normen en drempelbedragen die gelden voor de huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag en het kindgebonden budget over 2017. Wij sommen de cijfers in dit artikel kort voor u op.

 

Algemeen

Indexpercentage inkomen 2016 2017
Indexpercentage inkomen 0% 1,38%

Huurtoeslag

Maximale huurgrens 2016 2017
Aanvrager is jonger dan 23 jaar € 409,92 € 414,02
Aanvrager is 23 jaar of ouder € 710,68 € 710,68

 

Aftoppingsgrens 2016 2017
1- en 2-persoonshuishouden € 586,68 € 592,55
3- en meerpersoonshuishouden € 628,76 € 635,05

 

Maximaal inkomen 2016 2017
1-persoonshuishouden jonger dan de AOW-leeftijd € 22.100 € 22.200
Meerpersoonshuishouden jonger dan de AOW-leeftijd € 30.000 € 30.150
1-persoonshuishouden ouder dan de AOW-leeftijd € 22.100 € 22.200
Meerpersoonshuishouden ouder dan de AOW-leeftijd € 30.050 € 30.175

 

Vrijgesteld inkomen 2016 2017
Vrijgesteld inkomen thuiswonend kind jonger dan 23 jaar € 4.773 € 4.788

Zorgtoeslag

Maximaal inkomen 2016 2017
Alleenstaande € 27.012 € 27.857
Aanvrager met toeslagpartner € 33.765 € 35.116

 

Maximale toeslag 2016 2017
Alleenstaande € 998 per jaar € 1.066 per jaar
Aanvrager met toeslagpartner € 1.905 per jaar € 2.043 per jaar

Kindgebonden budget

Maximale toeslag 2016 2017 2016 2017
Bij een inkomen tot en met € 19.758 (2016) en € 20.109 (2017)
Aantal kinderen  Bedrag per jaar voor
alleenstaande ouder
 Bedrag per jaar voor
alleenstaande ouder
 Bedrag per jaar voor ouder
met toeslagpartner
 Bedrag per jaar voor ouder
met toeslagpartner
1 kind  € 4.104  € 4.218  € 1.038  € 1.142
2 kinderen  € 4.932  € 5.116  € 1.866  € 2.040
3 kinderen  € 5.216 verhoging vanaf 3e kind € 285  € 2.150  verhoging vanaf 3e kind € 285
verhoging vanaf 4e kind € 284  € 284

Voor een inkomen hoger dan € 19.758 (2016) en € 20.109 (2017) geldt een afbouwpercentage van 6,75%. Hoe hoger het inkomen, hoe lager de toeslag.

Verhoging voor kinderen vanaf 12 jaar 2016 2017
Leeftijd Inkomen tot en met € 19.758 Inkomen tot en met € 20.109
12 tot en met 15 jaar € 233 € 234
16 en 17 jaar € 415 € 417

Kinderopvangtoeslag

Maximumuurtarief 2016 2017
Dagopvang € 6,89 € 7,18
Buitenschoolse opvang € 6,42 € 6,69
Gastouderopvang € 5,52 € 5,75

bron: De Belastingdienst, Toeslagenkaart

Wilt u weten wat dit voor u precies in EURO betekent? Via de rekenhulp website van de Belastingdienst kunt u zelf eenvoudig een proefberekening maken. Heeft u vragen over wat waar precies in te vullen, aarzel dan niet om ons even te bellen, wij helpen1 u graag door de berekening heen en kijken2 desgewenst via TeamViewer even met u in het scherm mee.

www.chalant.eu

1 deze hulp is kosteloos voor klanten van Chalant accountants en adviseurs
1 voor meekijken rekenen wij voor klanten van Chalant accountants en adviseurs een gereduceerd tarief