Meewerkaftrek of meewerkbeloning voor meewerkende partner

Meewerkaftrek

Als uw partner onbetaald meewerkt in uw bedrijf, kunt u recht hebben op de meewerkaftrek. De meewerkaftrek mag in mindering worden gebracht op de winst en is onbelast bij de partner. Het voordeel van de meewerkaftrek is afhankelijk van de gemaakte winst en het aantal uren dat uw partner meewerkt (minimaal 525 uur per jaar). Ter onderbouwing van het aantal meegewerkte uren is het van belang dat een urenadministratie wordt bijgehouden. Niet alle uren tellen mee: het moet gaan om meer dan de hulp die als gebruikelijk mag worden beschouwd in een huwelijk of een samenwoon-relatie en de werkzaamheden moeten specifiek zijn voor de onderneming.

Aanvullende voorwaarden zijn:

  • Uw partner krijgt geen vergoeding, of een vergoeding lager dan 5.000,- euro per jaar (deze vergoeding wordt niet in aftrek gebracht op de winst en is niet belast bij de partner);
  • U werkt zelf minimaal 1.225 uur per jaar in de onderneming (voor de precieze criteria zie deze pagina van de site van de Belastingdienst).

Afhankelijk van het aantal meegewerkte uren kunnen de volgende percentages afgetrokken worden van de winst:

  • 0 tot 525 uur: geen aftrek
  • 525 tot 875 uur: 1,25%
  • 875 tot 1.225 uur: 2%
  • 1.225 tot 1.750 uur: 3%
  • 1.750 of meer uren: 4%

Meewerkbeloning

U kunt ook kiezen voor de meewerkbeloning. Uw partner moet dan wel een vergoeding krijgen van meer dan 5.000,- euro. Ook mag er géén sprake zijn van een dienstbetrekking. Wat de Belastingdienst precies verstaat onder ‘dienstbetrekking’ kunt u nalezen op de site van de belastingdienst (klik hier). De beloning moet reëel (dus een goede urenadministratie bijhouden!) en zakelijk zijn. ‘Zakelijk’ wil zeggen dat het bedrag elders in de markt ook betaald zou worden voor dergelijke werkzaamheden. De meewerkbeloning mag u van de winst aftrekken. De beloning is wel belast bij uw partner (op de aangifte valt dit onder ‘resultaat overige werkzaamheden’) en er is premie voor de zorgverzekering verschuldigd. Naast de aftrekbaarheid is het grote voordeel dat u geen loonheffingen en dergelijke hoeft in te houden (met de bijbehorende administratieve rompslomp). Tot slot is van belang dat de beloning schriftelijk is overeengekomen. Betaling hoeft niet direct plaats te vinden. Een schulderkenning op papier is voldoende.De meewerkbeloning

Advies

Beide regelingen kunnen (fiscaal) interessant zijn en (kunnen) leiden tot een lagere effectieve belastingheffing. Aan beide regelingen zijn wel voorwaarden verbonden die van toepassing moeten zijn om van de regeling gebruik te maken. Bovendien kan niet van beide regelingen tegelijkertijd gebruik worden gemaakt.

Naam + slogan (breed)