Grote financiële risico’s door hoge belastingrente op aanslag vennootschapsbelasting

Mkb’ers met een BV kunnen getroffen worden door ongewenste verrassingen bij een te lage inschatting van de jaarwinst. Dit kan leiden tot een hoge belastingrente op de aanslag die volgt op de aangifte vennootschapsbelasting.

8%
Mkb-ondernemers met een BV lopen het risico dat ze 8 procent belastingrente bovenop de aanslag voor de vennootschapsbelasting moeten betalen. Bij een te lage inschatting van de jaarwinst in de voorlopige aanslag gedurende het jaar (of als helemaal geen voorlopige aanslag wordt opgelegd), wordt deze rente bij het opleggen van de definitieve aanslag direct berekend en ingevorderd.

De hoge belastingrente dwingt mkb’ers dus eigenlijk om eerder belasting te gaan betalen dan strikt noodzakelijk. Dit lijkt een truc van de overheid om snel geld te incasseren voor de staatskas over de rug van de ondernemer. De enige manier om er zeker van te zijn niet verrast te worden met een hoge belastingrente, is om nog gedurende het jaar (maar anders zeker voor het einde van het boekjaar of zo kort mogelijk na het einde van het boekjaar) een goed ingeschatte voorlopige aanslag in te dienen én te betalen. Daarmee wordt de belastingplichtige als het ware gedwongen de betaling van vennootschapsbelasting naar voren te halen.

berekeningsperiode
De hoge belastingrente wordt berekend over de periode 1 juli tot en met datum van de definitieve aanslag over het betreffende voorafgaande boekjaar. Door tijdig een voorlopige aanslag aan te vragen gebaseerd op een juist ingeschatte belastbare winst, kunnen ondernemers deze belastingrente voorkomen.

zie voor meer informatie de site van de Belastingdienst.

actie
voorkom dat u (hoge) belastingrente hoeft te betalen en dien tijdig een correcte voorlopige aanslag in. wij kunnen u uiteraard hierbij van dienste zijn.

www.chalant.eu