Gelegenheid geven tot sportsponsoring en BTW

Gelegenheid geven tot sponsoring is in principe een activiteit waardoor je deelneemt in het economisch verkeer. Hoewel de BTW een iets andere definitie hanteert, kan er in principe van worden uitgaan dat het leidt tot BTW plicht.

Als de sponsoring verband houdt met een intensieve activiteit (bijv. een actief sporter) is het de vraag of je er ook wat aan over houdt, resp beoogd over te houden. De toets of je ook voor de IB ondernemer bent, met de aantekening dat er voor sporters als achteraf blijkt dat ze er wat aan over houden je alsnog je “aanloopkosten” uit het verleden mee kan nemen, staat los van de toest voor de OmzetBelasting.

Een stichting, vereniging enz worden veelal niet (alleen) opgericht van uit fiscale motieven, maar om rondom bijvoorbeeld het sponsortraject een civielrechtelijk en organisatorisch hekje te zetten, waardoor dergelijke zaken beter te managen zijn en/of door anderen dan de sporter gemanaged worden. Veelal wordt de Stichting maar ook de BV gebruikt. Voor de Stichting geldt dat involge de wet VPB er eventueel belastingplicht is.

Overigens is het waarschijnlijk aan te raden om bij een aantal zaakwaarnemers je licht op te steken hoe zij (in commerciële zin) tegen de aanbiedingen aankijken. Sommige sponsors sponsoren louter uit liefhebberij, de meesten hebben wel degelijk (ook) een zakelijk motief.

Chalant2016-breed-RGB