BTW terugvragen na staking van de (IB)onderneming

Als de (IB)ondernemer zijn bedrijf staakt, blijft hij ondernemer totdat de laatste handelingen die verband houden met het ondernemerschap zijn verricht. Alle rechten en plichten blijven van toepassing, dus ook het recht op aftrek van btw over de kosten die voor dat ondernemerschap zijn gemaakt.

Uiteraard gelden hier wel de gebruikelijke voorwaarden voor de aftrek van btw. Een van die voorwaarden is dat je btw terug vraagt in het aangiftetijdvak waarin de btw in rekening is gebracht. Als je te laat bent om de btw terug te vragen, kun je die eventueel ambtshalve nog terug vragen.

Wanneer het btw-nummer is stopgezet, bijvoorbeeld als gevolg van het uitschrijven van de (actieve) onderneming bij de Kamer van Koophandel, kun je de Belastingdienst een schriftelijk verzoek doen om teruggave van de betaalde BTW met een overzicht van de kosten en de daarbij behorende btw.

Chalant2016-breed-RGB