Schuld

Betalingsvoorstel bijzonder uitstel van betaling belastingen

Hebt u vanwege de coronacrisis voor uw klant gebruikgemaakt van bijzonder uitstel van betaling voor 1 of meer belastingaanslagen? Dan loopt de periode van 3 maanden – waarvoor het uitstel gold – binnenkort af, of is al afgelopen.

De belastingaanslagen waarvoor u de bijzonder uitstel heeft gekregen en die u nog niet heeft betaald, hoeft u (toch) niet direct te betalen. Heeft u in juli al een brief gehad van de Belastingdienst, dan krijgt u een nieuwe brief om meer duidelijkheid te geven. Daarnaast volgt na de zomer een brief met een betalingsvoorstel. Heeft u schulden met een betaaldatum vóór maart 2020? Dan hoeft u deze ook nog niet te betalen.

Concreet
Dit is anders dan ons eerdere bericht waarin wij aangaven dat de Belastingdienst, op dat moment, geen betalingsregeling optie gaf.

Dit betalingsvoorstel geldt voor belastingaanslagen, waarvoor u  klant bijzonder uitstel van betaling heeft gekregen vanwege de coronacrisis. Maar ook voor belastingaanslagen die een betaaldatum hebben vóór maart 2020. Totdat u een brief met betalingsvoorstel ontvangen heeft, kunt u zelf kiezen hoeveel u  aflost op de openstaande belastingschuld, en wanneer. Deze betalingen kunt u blijven doen tot het moment dat u een betalingsvoorstel krijgt. Daarover stuurt de Belastingdienst u na de zomer een brief.

Tijdens de coronacrisis biedt de Belastingdienst ondernemers met financiële problemen ondersteuning door tal van fiscale maatregelen. De teller staat inmiddels op 25 tijdelijke regelingen, die door het kabinet bijna allemaal zijn verlengd tot 1 oktober 2020. Eén daarvan is de mogelijkheid om uitstel van betaling aan te vragen, bijvoorbeeld voor de btw-betaling over het eerste kwartaal.

Langer uitstel nodig
Verwacht u dat u de bedragen die u moet betalen volgens de eigen aangifte, of volgens aanslagen die u de komende tijd zult ontvangen, (nog) niet kan betalen? Dan adviseert de Belastingdienst om het bijzonder uitstel van betaling toch te verlengen. Op belastingdienst.nl/bijzonderuitstel ziet u hoe u dit doet.

Wilt u voor uw klant het bijzonder uitstel niet verlengen? Zorg er dan voor dat u nieuwe betalingsverplichtingen, zoals de komende btw-aangiften, bijhoudt en dat uw klant deze op tijd betaalt. Hiermee voorkomt u een boete voor te laat betalen. 

Let op, als u eenmaal een verzoek tot uitstel van betaling zoals hiervoor genoemd heeft gedaan kunt u daarna niet nogmaals een verzoekt tot uitstel van betaling van 3 maanden aanvragen. Dit tweede verzoek wordt gezien als een verlening en dient die procedures te volgen.

Behoefte aan ondersteuning of om (kort) te klankborden?
Heeft u behoefte aan ondersteuning of wilt u (kort) hierover met iemand praten, klankborden of overleggen? Wij zijn graag bereid om u hierover vrijblijvend te woord te staan.
Ook kunnen wij u waar mogelijk hand-on helpen en ondersteunen bij dit onderwerp of dieper met u op dit onderwerp ingaan.

Neem contact met ons op via de telefoon (076 597 27 11), e-mailwebsite of loop eenvoudig even bij ons binnen aan de Beukenlaan 4 in Zundert. Wij nemen graag even de tijd om met u kennis te maken en u te woord te staan.

www.chalant.eu
mis geen artikelen of berichten; abonneer u op onze gratis  Chalant Alert!

bronvermelding / verantwoording / relevant referentiemateriaal

https://www.chalant.eu/fiscaal/uitstel-btw-aangifte-aanvragen-dat-kan-nog-tot-en-met-13-juni-2020/
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/bijzonder-uitstel-van-betaling-vanwege-coronacrisis