Besluitvorming over Pensioen Eigen Beheer uitgesteld

Het lukt staatssecretaris Wiebes van Financiën niet om  de Tweede Kamer binnen de gestelde termijn  een brief over uiteindelijke keuze pensioen in eigen beheer te sturen. Dit vanwege de opdracht om breed draagvlak te creëren voor de oplossing pensioen in eigen beheer.

In de brief over het pensioen in eigen beheer zal Wiebes zijn uiteindelijke keuze voor de oplossingsrichting voor het pensioen in eigen beheer bekendmaken. Ook gaat hij in die brief antwoord geven op nog resterende technische vragen die tijdens het algemeen overleg van 23 maart zijn gesteld.

De brief kan echter niet binnen de gestelde termijn verstuurd worden, omdat de staatssecretaris een breed draagvlak voor de oplossingsrichting voor het pensioen in eigen beheer wil creëren. Dit proces duurt echter langer dan verwacht en is ook nog niet afgerond.

Wiebes verwacht nu uiterlijk vóór het zomerreces de brief aan de Tweede Kamer te kunnen sturen.

analyse

Totdat bekend wordt gemaakt welke opties voor de Pensioenvoorziening Eigen Beheer mogelijk worden is het moeilijk om te speculeren wat voor u de meest gunstige oplossing zou kunnen zijn. Ook omdat nog niet bekend is wanneer welke opties mogen en/of wanneer welke opties moeten. Tevens dient, naar onze mening, rekening te worden gehouden met uw persoonlijke financiële positie, uw financieel plan, uw huidige en toekomstig verwachte effectief tarief Inkomstenbelasting en uw rendementsverwachting binnen en buiten de BV.

In de tussentijd blijven wij dit onderwerp voor u volgen en zullen u berichten zodra er zicht is op uitkomsten, of er meer nieuws in de media verschijnt.
Aarzelt u in de tussentijd niet om contact met ons te zoeken als u desondanks vragen of zorgen heeft over dit onderwerp.

Naam + slogan (breed)