Belastingplannen 2021 (Prinsjesdag 2020)

Op Prinsjesdag, 15 september 2020, heeft het kabinet het pakket Belastingplan 2021 aangeboden aan de Tweede Kamer. Het Belastingplan 2021 omvat maatregelen om de economische groei te stimuleren tijdens de coronacrisis, maar heeft ook oog voor de periode daarna. De maatregelen hebben onder meer betrekking op de arbeidsmarkt, de woningmarkt en het klimaat. Veel van deze voorgestelde maatregelen treden in werking op 1 januari 2021.

Let op de aangekondigde maatregelen zijn nog niet definitief en moeten nog in het parlement worden behandeld. De maatregelen kunnen daarom nog veranderen. Daarnaast bevat het belastingpakket zeer veel kleine en grotere maatregelen die financiële impact kunnen hebben op nu nog onvoorziene gebieden. De komende tijd gaan fiscalisten in Nederland aan de slag alle wijzigingen door te nemen en door te werken en zal er meer duidelijkheid ontstaan.

Vrijwel elke belastingbetaler wordt linksom of rechtsom geraakt door de voorgestelde wijzigingen. In veel gevallen zal het zinvol zijn om uw fiscale positie goed door te spreken met uw accountant en/of belastingadviseur om het effect van wijzigingen op uw situatie geschetst door te spreken en om waar mogelijk gebieden te identificeren waar geanticipeerd kan worden op (de) voorgestelde wijzigingen.

Rijksoverheid
De Rijksoverheid heeft op een overzichtspagina onderwerpsgewijs gepoogd inzicht te geven in de belangrijke wijzigingen.

Voor ondernemers heeft zij een separate overzichtspagina waar weer onderwerpsgewijs gepoogd inzicht te geven in de belangrijke wijzigingen. Hier zijn ook, in onze ogen, heldere infographics / factsheets te vinden over de onderwerpen.

In de media
In de media wordt door diverse collega’s en (nieuws)redacties volop aandacht aan deze plannen besteed in gedrukte media, websites en (digitale) nieuwsbrieven.
Omdat de inhoud van ons niet anders zijn kiezen wij ervoor om niet zelf weer de zoveelste zelfde opsomming te maken maar te verwijzen naar een aantal van onze collega’s die dit in onze ogen heel goed kunnen én heel goed hebben gedaan:

De collega’s van Taxlive stelde voor u een eerste overzicht samen van de belastingplannen, waar wij graag naar verwijzen:

Belastingwijzigingen voor de ondernemer vanaf 2021

Overzicht Belastingplan 2021
Overzicht Overige fiscale maatregelen 2021

Ook de collega’s van KPMG Meijburg hebben een webpagina gebouwd om de berichtgeving over de maatregelen uit het Belastingplan en belangrijke wijzigingen tijdens de parlementaire behandeling overzichtelijk voor u op een rij te zetten:

Belastingplan 2021
Fiscale maatregelen voor 2021

Naarnaast hebben zij een memorandum geschreven over de maatregelen uit het Belastingplan 2019 om deze helder voor u op te sommen. De betreffende download pagina vind u hier.

En ook de collega’s van BDO Nederland hebben een webpagina gebouwd en een update geschreven:

Belastingplan 2020
Update Belastingplan 2021 (download)

Wat ons opvalt
Zoals altijd bevat Prinsjesdag weer verrassingen, al worden het er door vooraf ‘lekken’ steeds minder en minder.
De stukken bestuderend en leggend naast hetgeen wat breeduit in de media wordt uitgedragen vallen ons de navolgende zaken op waar wij u nadrukkelijk op willen wijzen. In willekeurige volgorde zijn dit:

 • De Zelfstandigenaftrek voor IB ondernemers die voldoen aan het 1225 urencriterium wordt versneld afgebouwd met stappen van EUR 360,- per jaar (was 2o2o: 250,- per jaar)
 • Voor de Tegemoetkoming Ondernemers getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) en de Regeling Subsidie vaste lasten MKB COVID-19 (COVID-19) wordt een winstvrijstelling ingesteld
  dit was al zo gecommuniceerd maar staat nu in dit belastingplan benoemd
 • Starters op de woningmarkt worden vrijgesteld van 2% overdrachtsbelasting; beleggers gaan juist 8% overdrachtsbelasting betalen
 • De problematiek van Box 3 (heffing over fictief spaarrendement) wordt maar beperkt aangepast
  Er wordt ingezet een verhoging van het heffingsvrije vermogen (naar EUR 50.000 pp). Daarom gaat iedereen minder belasting betalen.
  Echter als u meer dan EUR 50.000 of EUR 100.000 box 3 vermogen heeft….betaalt u nog steeds over het fictief rendement. 
  Een tarief dat bovendien stilletjes is/wordt verhoogd van 30% naar 31% !!
  zie ook https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingplan/belastingwijzigingen-voor-ons-allemaal/box-3
  Heeft u meer dan EUR 50.000 vermogen in spaargelden en wilt u besparen op uw box 3 heffing: wellicht is het toch eens een idee om naar ons Open Fonds voor Gemene Rekening (OFGR) te kijken. Hiermee ‘verruilt’ u een heffing op fictief rendement in box 3 voor een heffing op werkelijk rendement in box 2. Wij vertellen u er graag meer over!
  Neem bij interesse vrijblijvend contact met ons op.
 • Het hoge tarief vennootschapsbelasting blijft 25%. Het lage tarief wordt verlaagd van 16,5% naar 15%
 • Het verrrekenen van winsten met verliezen uit het verleden wordt beperkt
 • Er komt een bankenbelasting.
  Wat voor effect dit heeft op kosten die banken gaan doorrekenen aan particulieren en ondernemers is nog in het ongewisse
 • Een aantal belastingmaatregelen die het kabinet heeft genomen om de corona crisis door te komen worden verlegd:

Niet nieuw maar wellicht nog niet in het ‘collectieve geheugen’:

 • Grondslagverminderende posten (zoals de zelfstandigenaftrek, de meewerkaftrek en ook de MKB winstvrijstelling) gaan vanaf 2020 niet langer tegen het toptarief IB maar, in stappen, juist tegen het laagtarief in aftrek gebracht worden (37,35%)
  Ook de aftrekbare kosten met betrekking tot de eigen woning (zoals hypotheekrenteaftrek) behoort tot de grondslagverminderende posten
 • De Overdrachtsbelasting van niet-woningen (dus bedrijfsgebouwen, -ruimten en -grond) gaat van 6% naar 7%
  Het tarief voor woningen blijft 2%; maar let op, dit is nog steeds een tijdelijke verlaging zonder dat een einddatum bepaald is.

Behoefte aan ondersteuning of om (kort) te klankborden?
Heeft u behoefte aan ondersteuning of wilt u (kort) hierover met iemand praten, klankborden of overleggen? Wij zijn graag bereid om u hierover vrijblijvend te woord te staan.
Ook kunnen wij u waar mogelijk helpen en ondersteunen bij dit onderwerp of dieper met u op dit onderwerp ingaan.

Neem contact met ons op via de telefoon (076 597 27 11), e-mail, website of loop eenvoudig even bij ons binnen aan de Beukenlaan 4 in Zundert. Wij nemen graag even de tijd om met u kennis te maken en u te woord te staan.

www.chalant.eu
mis geen artikelen of berichten; abonneer u op onze gratis  Chalant Alert!

bronvermelding / verantwoording / relevant referentiemateriaal:
Brondocumenten Prinsjesdag 2020
# Belastingplan 2021