Aangiftetijdvak Omzetbelasting

BD enveloppe

Wanneer u zich al ondernemer inschrijft bij de Kamer van Koophandel krijgt u automatisch bericht van de belastingdienst, waarin u wordt verzocht om aangifte omzetbelasting te doen. Gebruikelijkheid leert ons dat u een uitnodiging ontvangt om per kwartaal aangifte omzetbelasting te doen, maar op dit aangiftetijdvak zijn uitzonderingen mogelijk.

Het is mogelijk om een verzoek in te dienen om maandelijks aangifte te mogen doen. Dit kan liquiditeitsvoordelen opleveren wanneer u elk kwartaal een bedrag terugkrijgt van de belastingdienst. De maandaangifte kan echter ook opgelegd worden door de belastingdienst. Dit gebeurt (schriftelijk) wanneer uw aangifte of betaling niet tijdig wordt ontvangen.

Ook is het mogelijk om de belastingdienst te verzoeken tot een jaaraangifte voor de omzetbelasting. U dient hiervoor aan een aantal voorwaarden te voldoen. Één van deze voorwaarden is dat u op jaarbasis minder dan EUR 1.883 aan omzetbelasting betaalt, waardoor de regeling voor het merendeel van de ondernemers niet toepasbaar is.

Daarnaast is het doen van een jaaraangifte in onze optiek niet wenselijk omdat de afsluiting van het kwartaal naar onze mening ook een moment is in het jaar waarop de ondernemer kan zien waar hij staat.

chalant lijn onder

 

20151216