Aangiftebrief 2019 Inkomstenbelasting en/of Vennootschapsbelasting

De Belastingdienst is weer volop uitnodigingen aan het versturen inzake het doen van aangifte Inkomstenbelasting en aangifte Vennootschapsbelasting. Stuurt u ons aub een pdf scan of foto van deze brief voor ons dossier. Wij zorgen er dan voor dat u meeloopt in onze BECON uitstelregeling waardoor wij iets meer tijd hebben om u aan uw aangifteplicht te laten voldoen.

Achtergrond
De Belastingdienst dient formeel een uitnodiging voor het doen van aangifte Inkomstenbelasting en/of Vennootschapsbelasting te doen. Dit gebeurt traditioneel in de maanden februari en maart. In de brief staat vermeld voor wanneer de aangifte ingediend dient te zijn.

Uitstel voor intemediairs 
Intermediairs kunnen via de zgn. BECON uitstelregeling langer uitstel krijgen voor het doen van aangifte zodat wij voldoende tijd en aandacht aan uw aangifte kunnen besteden. Om te kunnen controleren of wij uw gegevens correct in onze uitstelregeling hebben meegenomen verzoeken wij u om een pdf scan of foto van de brief van de Belastingdienst naar ons toe te zenden.

Heffingsrente 4% of 8%
Let op: het uitstel voor het doen van aangifte betekent geen uitstel of afstel van het (tijdig) betalen van Inkomsten en/of Vennootschapsbelasting.
Indien de uiteindelijke aanslag op basis van de ingediende aangifte hoger is dan de ingediende voorlopige aangiften moet u voor inkomstenbelasting 4% en voor  vennootschapsbelasting 8% rente betalen. Dit lijkt ons voldoende trigger om even na te zien of u vermoed dat u moet bijbetalen. Wij kunnen dan eenvoudig voor u een tijdelijke voorziening via het indienen van een verkorte voorlopige aangifte indienen. Neem hiervoor contact met ons op.

Behoefte aan ondersteuning of om (kort) te klankborden?
Heeft u behoefte aan ondersteuning of wilt u (kort) hierover met iemand praten, klankborden of overleggen? Wij zijn graag bereid om u hierover vrijblijvend te woord te staan.
Ook kunnen wij u waar mogelijk helpen en ondersteunen bij dit onderwerp of dieper met u op dit onderwerp ingaan.

Neem contact met ons op via de telefoon (076 597 27 11), e-mail (helpmij@chalant.eu), website of  of loop eenvoudig even bij ons binnen aan de Beukenlaan 4 in Zundert. Wij nemen graag even de tijd om met u kennis te maken en u te woord te staan.

www.chalant.eu
mis geen artikelen of berichten; abonneer u op onze gratis  Chalant Alert!

bronvermelding / verantwoording / relevant referentiemateriaal:
# Weigeraars ontkomen niet aan belastingaangifte
# Belastingdienst.nl over belastingrente
# NBA Checklist aangifte inkomstenbelasting 2019