Aandeelhouder en werknemer in een BV: let op gebruikelijk loon eis!

Bij de overweging om in een BV te gaan ondernemen of aandelen in een BV waarin u werkzaam bent te nemen (met de omvang van een aanmerkelijk belang) is het verstandig om goed rekening te houden met de wettelijke verplichting om uzelf als een minimum salaris toe te kennen waar loonbelasting over betaald moet worden. Dit wordt in de praktijk het ‘gebruikelijk loon’ genoemd.

De wetgever heeft geregeld dat wanneer u werkzaamheden verricht voor een BV waarin u of uw partner meer dan 5% van de aandelen houdt, u een verplicht salaris toegekend moet worden van minimaal EUR 44.000 (in 2016, 2015 en 2014) tenzij u aannemelijk kunt maken dat een lager salaris gebruikelijk is in vergelijking met de meest vergelijkbare dienstbetrekking in de markt.

Hebben anderen een hoger loon?
Indien het gebruikelijk is dat anderen bij de meest vergelijkbare werkzaamheden een hoger loon krijgen dan de voorgenoemde EUR 44.000 (in 2016, 2015 en 2014), dan stelt de wetgever dat het loon gesteld moet worden op het hoogste van de volgende bedragen:

  • 75% (in 2015 en 2016) of 70% (in 2014) van het hogere gebruikelijk loon (met de voorgenoemde EUR 44.000 als minimum);
  • het loon van de meestverdienende werknemer of van de meestverdienende werknemer van een verbonden vennootschap

Mag het toch lager?
Als u aannemelijk kunt maken dat het gebruikelijk loon lager moet zijn, mag u het loon op dit lagere bedrag stellen.

Daarnaast mag u bij het bepalen van het gebruikelijk loon rekening houden met bijvoorbeeld het verrichten van de werkzaamheden part-time of naast een (ander) dienstverband.

Nieuwe regeling voor start-ups?
De wetgever heeft ook (ingezien dat het gebruikelijk loon een groot probleem kan vormen voor startups en vernieuwing. In een nieuwsbericht van 24 mei 2016 heeft de kabinet aangegeven maatregelen te nemen waardoor startups sneller en makkelijker kunnen groeien.

Het kabinet heeft toegezegd volgend jaar met een versoepelde gebruikelijkloon regeling te komen voor innovatieve bedrijven. Het is de bedoeling dat DGA’s van startups zichzelf de eerste drie jaar op het minimumloon mogen stellen. Hierdoor blijft er volgens de minister meer vermogen over om te investeren in de startup.

 Chalant2016-breed-RGB