Verklaring Arbeids Relatie (wetswijziging uitgesteld)

In ons bericht Verklaring Arbeids Relatie t/m 31-12-2015 gaven wij aan dat als de Eerste Kamer accoord gaat (ging) met dit wetsvoorstel, de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) op 1 januari 2016 in werking trad (treedt) waarmee de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) dan zou komen te vervallen.

Zou, want op 19 oktober heeft staatssecretaris Wiebes aangekondigd dat de wet uitgesteld wordt (zie onder andere Het Financieel Dagblad: “Wiebes stelt nieuwe zzp-wet uit” (PDF)

Niet 1 januari, maar 1 april 2016 is nu streefdatum voor de inwerkingtreding van de vervanger van de VAR-verklaring, schrijft Wiebes dinsdag in een kamerbrief.

Reden voor het uitstel is klaarblijkelijk dat ‘de onduidelijkheid nog te groot is om de consequenties van afschaffing van de VAR compleet te overzien’.

analyse en hoe nu verder

Op zich vinden wij het een beetje bijzonder dat klaarblijkelijk een wetsvoorstel door de Tweede Kamer geaccordeerd wordt en er daarna ‘ineens’ onduidelijkheid is over de consequenties van afschaffing van de huidige VAR. Over welke consequenties onduidelijkheid bestaat wordt bovendien niet vermeld…

Naar onze mening is uitstel echter geen afstel al is uiteraard op dit moment niet duidelijk op welk moment de huidige VAR-regeling definitief beëindigd gaat worden.

Wij houden dit uiteraard voor u in de gaten.

chalant lijn onder