windmolen

Goed timen milieu-investering kan flink voordeel opleveren

Met ingang van 2022 zullen de steunpercentages voor de milieu-investeringsaftrek (MIA) behoorlijk stijgen. Dit maakt een milieu-investering in 2022 mogelijk aantrekkelijker dan in 2021. Uitstel van een milieu-investering naar 2022 ligt zodoende voor de hand.

Uitstel fiscaal relevent? 
Of uitstel ook daadwerkelijk meer fiscaal voordeel oplevert, is afhankelijk van een aantal factoren.

Een van de factoren is de verwachte jaarwinst in 2021, de verwachte jaarwinst in 2022 en het niveau van de reeds gedane investeringen in 2021 en het niveau van de geplande investeringen in 2022 (beide met en zonder deze milieu investering).

Tevens is van belang vast te stellen of/dat deze investering in 2022 ook zal worden opgenomen op de Milieulijst en tegen welk steunpercentage. Dit zal eind 2021 duidelijk worden. Het is zinvol dat u nu al de nodige voorbereidingen treft om eind 2021 te kunnen beslissen in welk jaar u de investering gaat doen. Dit betekent dat u al zeer concreet met de verkoper in gesprek gaat over de investering, maar ook dat u nog geen handtekening zet onder het koopcontract. Het aangaan van de juridische verplichting (ondertekening van het contract) bepaalt namelijk wanneer u de investering doet. Eind 2021 kan dan aan de hand van de Milieulijst 2022 worden bepaald of u uw handtekening in 2021 of in 2022 onder het contract zet.

Behoefte aan ondersteuning of om (kort) te klankborden?
Heeft u behoefte aan ondersteuning of wilt u (kort) hierover met iemand praten, klankborden of overleggen? Wij zijn graag bereid om u hierover vrijblijvend te woord te staan.
Ook kunnen wij u waar mogelijk helpen en ondersteunen bij dit onderwerp of dieper met u op dit onderwerp ingaan.

Neem contact met ons op via de telefoon (076 597 27 11), e-mail, website of loop eenvoudig even bij ons binnen aan de Beukenlaan 4 in Zundert. Wij nemen graag even de tijd om met u kennis te maken en u te woord te staan.

Chalant logo aaa

 

 

 

 

mis geen artikelen of berichten; abonneer u op onze gratis  Chalant Alert!

bronvermelding / verantwoording / relevant referentiemateriaal:
# Belastingdienst