Checklist

Verantwoording NOW 1.0 regeling

De eindafrekening van de NOW 1.0 (over het tijdvak maart, april en mei) kan vanaf oktober worden aangevraagd. Er is voor gezorgd dat kleine ondernemers hier zo min mogelijk administratieve last van hebben. Pas vanaf een voorschot van EUR 20.000 of een subsidiebedrag van EUR 25.000 euro moet er een externe controleronde worden gedaan, zo is huidige regeling. 

Eerder meldden wij reeds dat er zicht was (is) op hoe de eindafrekening (verantwoording) van de NOW 1.0 regeling vorm gegeven gaat (is) worden. Zie ook ons bericht Regeling eindafrekening NOW 1.0 bekend

Schema
Onze beroepsorganisatie, de NBA, heeft de volgende infographic gemaakt om duidelijk te maken wat wanneer nodig is en wie hier ‘bijgehaald’ dient te worden:

Let op voorschot en eindberekening 
De ‘zwaarte’ van de controle die wordt gesteld aan de eindafrekening is dus afhankelijk van zowel het ontvangen voorschot als van de uiteindelijke berekening van de subsidie waar de aanvrager recht op heeft. In de uitzonderlijke situatie waarin een groot voorschot is gevraagd en gekregen maar uiteindelijk de conclusie is dat maar een beperkte of nihil subsidie aan de orde is, om wat voor reden dan ook, is toch de ‘zware  controleslag aan de orde om aan de subsidievoorwaarden te voldoen.

Behoefte aan ondersteuning of om (kort) te klankborden?
Heeft u behoefte aan ondersteuning of wilt u (kort) hierover met iemand praten, klankborden of overleggen? Wij zijn graag bereid om u hierover vrijblijvend te woord te staan.
Ook kunnen wij u waar mogelijk helpen en ondersteunen bij dit onderwerp of dieper met u op dit onderwerp ingaan.

Neem contact met ons op via de telefoon (076 597 27 11), e-mail, website of loop eenvoudig even bij ons binnen aan de Beukenlaan 4 in Zundert. Wij nemen graag even de tijd om met u kennis te maken en u te woord te staan.

www.chalant.eu
mis geen artikelen of berichten; abonneer u op onze gratis  Chalant Alert!

bronvermelding / verantwoording / relevant referentiemateriaal:
# Brief aan de 2e kamer inzake accountantsprotocol NOW 1.0
# NBA
Regeling eindafrekening NOW 1.0 bekend