Commissaris niet btw-plichtig

Ga als commissaris, toezichthouder of lid van een commissie na of u handelt als btw-ondernemer

Als u lid bent van één of meer raden van commissarissen en/of raden van toezicht en/of een (bezwaaradvies)commissie, moest u volgens de Belastingdienst btw berekenen over uw vergoeding. Ook als u slechts lid bent van één raad of één commissie. Het Europese Hof oordeelde dat een commissaris niet altijd als btw-ondernemer handelt. Als een commissaris niet handelt als btw-ondernemer is hij geen btw verschuldigd over zijn vergoeding.

Het Europese Hof vond het van belang dat de commissaris niet in eigen naam, niet voor eigen rekening en onder zijn verantwoordelijkheid handelde, maar voor rekening en onder verantwoordelijkheid van de betreffende raad van commissarissen. Ook ontving de commissaris een vaste vergoeding die niet afhankelijk was van zijn deelname aan vergaderingen of van zijn feitelijk gewerkte uren. Hij droeg daardoor ook niet het economische bedrijfsrisico. De commissaris was daarom geen btw-ondernemer. Hij was geen btw verschuldigd over zijn vergoeding, maar kon ook zijn voorbelasting niet in aftrek brengen. Het gerechtshof bevestigde dit oordeel van het Europese Hof. Inmiddels oordeelde de Hoge Raad in vergelijkbare zin in soortgelijke gevallen. De staatssecretaris heeft in mei 2021 een besluit gepubliceerd waarin een aantal situaties wordt genoemd, waarbij geen sprake is van ondernemerschap.

Behoefte aan ondersteuning of om (kort) te klankborden?
Heeft u behoefte aan ondersteuning of wilt u (kort) hierover met iemand praten, klankborden of overleggen? Wij zijn graag bereid om u hierover vrijblijvend te woord te staan.
Ook kunnen wij u waar mogelijk helpen en ondersteunen bij dit onderwerp of dieper met u op dit onderwerp ingaan.

Chalant logo aaa

 

 

 

bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-37408.html