Wijzigingen in opgaaf ICP per 1 januari 2016

vlag europaOverschrijdt u in een kwartaal met intracommunautaire leveringen het bedrag van
€ 50.000? Dan moet u vanaf 1 januari 2016 voortaan maandelijks opgaaf ICP doen.

De Europese Commissie heeft Nederland erop gewezen dat EU-regelgeving vereist dat zij ondernemers die in een kwartaal voor meer dan € 50.000 aan goederen leveren aan ondernemers in andere EU-landen, voortaan maandelijks een opgaaf ICP moet laten indienen. De staatssecretaris van Financiën heeft besloten dat deze verplichting vanaf 1 januari 2016 ingaat.
Nederland hanteerde tot nu toe een grens van € 100.000 per kwartaal.

De gewijzigde regelgeving is gepubliceerd in de Staatscourant van 20 oktober 2015.
Meer informatie over de tijdvakken van de opgaaf ICP vindt u op de internetsite van de Belastingdienst bij Tijdvak opgaaf ICP.

Bron: belastingdienst.nl

chalant lijn onder