houtsjouwer

Verlaagde btw-tarief voor wedstrijdshirt en drankje bij obstacle run

Uitspraak / samenvatting
Het Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat hier het verlaagde btw-tarief van toepassing is op de gehele prestatie. Het gelegenheid geven tot sportbeoefening (obstacle run) vormt de hoofdprestatie, de bijkomende elementen (wedstrijdshirt en drankje) delen het fiscale lot van de hoofdprestatie.

Casus en uitleg Hof
X organiseert, meerdere keren per jaar, een obstacle run. De inschrijving geeft, na betaling, recht op toegang tot de run, een wedstrijdshirt met opdruk, gebruik van waterpunten onderweg en een foto en drankje (bier of frisdrank) bij de finish. X is van mening dat er sprake is van één ondeelbare prestatie, waarop het verlaagde btw-tarief van toepassing is. De inspecteur is van mening dat het normale btw-tarief van toepassing is op het verstrekken van de wedstrijdshirts en het drankje.

Rechtbank Gelderland oordeelt in eerste aanleg dat er geen sprake is van één ondeelbare prestatie voor de btw-heffing. Volgens de rechtbank maakt X namelijk niet aannemelijk dat de verstrekking van het wedstrijdshirt om veiligheidsredenen nodig is. 

Het Hof Arnhem-Leeuwarden vervolgens oordeelt dat het verlaagde btw-tarief van toepassing is op de gehele prestatie die X verleent. Het hof overweegt daarbij dat de modale consument vanwege het sportevenement deelneemt aan de obstacle run. Vervolgens stelt het hof vast dat aan de consument, voor een totaalprijs, een pakket wordt aangeboden, waarvan deelname aan het sportevenement de hoofdmoot vormt. Het is dan volgens het hof niet aannemelijk dat het wedstrijdshirt en het drankje voor de modale consument doelen op zich zijn. Volgens het hof is het wedstrijdshirt namelijk een soort trofee voor deelnemers die de finish hebben gehaald en is het drankje een aantrekkelijke afsluiter van het sportevenement. Volgens het hof is het gelegenheid geven tot sportbeoefening dan ook de hoofdprestatie, en zijn het wedstrijdshirt en het drankje bijkomende elementen, die het fiscale lot van de hoofdprestatie delen. Het hof vernietigt de naheffingsaanslag.

Effect voor u?
Deze materie van ‘gemengde’ BTW produkten en/of diensten is en blijft ingewikkelde materie waar niet altijd uitsluitsel over te geven is. Mogelijk dat bij u ook zo een situatie zich voordoet en u vanwege deze casus of uitspraak op (andere) gedachten komt terzake van BTW classificatie.

Weet dat er in de wet Omzetbelasting ook specifieke produkten / leveringen benoemd zijn waar niet het laag maar juist het hoofdtarief van de BTW moet worden gebruikt. Bijvoorbeeld bij bloemstukken. Overleg bij twijfel met een gespecialiseerde belastingadviseur.

Hulp nodig?
Heeft u behoefte om (kort) hierover met iemand praten, te klankborden of overleggen?
Wij zijn graag bereid om u hierover vrijblijvend te woord te staan en zeker bereid u waar mogelijk te helpen of te ondersteunen.

U kunt ons op werkdagen bellen op 076 597 27 11, ons een e-mail bericht sturen via helpmij@chalant.eu of contact opnemen via onze website www.chalant.eu

www.chalant.eu

bronvermelding / verantwoording / relevant referentiemateriaal:
Uitspraak Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Wet op de omzetbelasting 1968 9