Verklaring Arbeids Relatie t/m 31-12-2015

Op 1 januari 2016 treedt, als de Eerste Kamer accoord gaat met dit wetsvoorstel, de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) in werking. De Verklaring arbeidsrelatie (VAR), komt daarmee dan te vervallen.

VAR
De VAR geeft, nu nog, zekerheid over de fiscale status van zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) of freelancers die werken in Nederland. Nederlandse opdrachtgevers die zzp’ers en freelancers inhuren met een ‘geldige VAR’ Winst uit Onderneming (VAR-WUO) zijn wettelijk gevrijwaard van het inhouden van Nederlandse loonheffingen. Daarnaast worden geen loonheffingen nageheven bij deze opdrachtgever indien achteraf door de Nederlandse Belastingdienst (toch) een dienstverband wordt geconstateerd, tenzij sprake is van frauduleus handelen.

Omdat de VAR in de praktijk schijnzelfstandigheid in de hand zou werken is gezocht naar een werkbaar alternatief. Het alternatief is neergelegd in de Wet DBA die momenteel ter goedkeuring voorligt bij de Eerste Kamer.

DBA
Dit alternatief houdt in dat opdrachtnemers en/of opdrachtgevers vooraf aan de Belastingdienst een overeenkomst ter beoordeling kunnen voorleggen.
Indien vervolgens feitelijk wordt gewerkt in lijn met de goedgekeurde overeenkomst, geeft dit zekerheid dat de opdrachtgever geen Nederlandse loonheffingen hoeft in te houden en niet achteraf met naheffing van loonheffingen wordt geconfronteerd. Het biedt echter geen zekerheid over de fiscale status van de opdrachtnemer voor de Nederlandse inkomstenbelasting noch over de arbeidsrechtelijke status.

De Nederlandse Belastingdienst beoordeelt op dit moment verschillende soorten overeenkomsten, individueel en per sector of branche. Het streven is dat in oktober een flink aantal (voorbeeld)overeenkomsten op de website van de Belastingdienst zal staan. Niettemin is de Belastingdienst nog met diverse sectoren in onderhandeling over een modelovereenkomst (onder andere intermediairs, filmproducenten, medisch specialisten, pakketdiensten, logopedisten, dirigenten, bouwsector en uitgeefsector).

Advies
Indien u als zzp’er werkt voor een Nederlandse opdrachtgever of wanneer u zelfstandigen inhuurt, raden wij u aan om een overeenkomst voor te leggen aan de Belastingdienst dan wel de voorbeeldovereenkomsten te gaan gebruiken. De gemiddelde doorlooptijd van een dergelijke beoordeling is naar verwachting zes weken. Daarnaast kan het zinvol zijn om informatie in te winnen bij bijvoorbeeld de branchevereniging: mogelijk is er reeds een sectorale overeenkomst gereed. 

Let wel, de de Eerste Kamer dient nog akkoord te gaat met het wetsvoorstel. Tot en met 31 december 2015 blijven afgegeven VAR’s geldig. Toch adviseren wij u om alvast actie te ondernemen omdat de verwachting is dat de VAR toch echt gaat verdwijnen.