NBA Prinsjesdagspecial 2017

Welke voorstellen bevat het pakket Belastingplan 2018? De Prinsjesdagspecial 2017, opgesteld in opdracht van de NBA, biedt een handzaam overzicht van de aangekondigde maatregelen.

De tekst van het Belastingplan 2018 begint dit jaar met de mededeling dat het pakket aan maatregelen het beste beschreven kan worden als het “beleidsarme pakket Belastingplan 2018”. Deze aanduiding zegt voldoende. Het gaat dan ook voornamelijk om maatregelen waarvan het onontkoombaar is dat ze per 1 januari 2018 ingaan.

Aangezien de economie aantrekt, komt het demissionaire kabinet er niet onderuit om de koopkracht van de Nederlandse huishoudens enigszins te verbeteren. Ook de aanpak van belastingontwijking en -ontduiking krijgt de nodige aandacht.

Ga hier naar de pagina van de NBA:  NBA Prinsjesdagspecial 2017

Hulp nodig?
Heeft u behoefte om (kort) hierover met iemand praten, te klankborden of overleggen?
Wij zijn graag bereid om u hierover vrijblijvend te woord te staan en zeker bereid u waar mogelijk te helpen of te ondersteunen.

U kunt ons op werkdagen bellen op 076 597 27 11, ons een e-mail bericht sturen via helpmij@chalant.eu of contact opnemen via onze website www.chalant.eu

www.chalant.eu

bronvermelding / verantwoording / relevant referentiemateriaal:
NBA