Groen spaarvarken

Coulanceregeling DNB inzake Icesave, DNB, Indover, Van der Hoop

De Nederlandsche Bank start met de uitvoering van een coulanceregeling van de minister van Financiën.

Deze regeling betreft een vergoeding van gederfde rente aan rekeninghouders van:

  • DSB die na 19 januari 2010 een vergoeding uit het DGS hebben ontvangen.
  • Indover die na 11 februari 2009 een vergoeding uit het DGS hebben ontvangen
  • Icesave die na 13 januari 2009 een vergoeding uit het DGS hebben ontvangen
  • Van der Hoop die na 16 maart 2006 een vergoeding uit het DGS hebben ontvangen.

Zij komen alleen voor een vergoeding in aanmerking als de verschuldigde gederfde rente EUR 10 of meer bedraagt. Van toepassing is de wettelijke rente voor niet-handelstransacties.

Rekeninghouders kunnen uiterlijk donderdag 22 juni 2017 een aanvraag indienen.

zie de website van DNB