typmachine

Bezwaar tegen heffing box 3 over jaar 2017 individueel

Belastingplichtigen die over 2017 een aanslag inkomstenbelasting hebben ontvangen en box 3-heffing moeten betalen en het hier niet mee eens zijn, moeten individueel bezwaar indienen tegen de aanslag. De massaal bezwaarprocedure geldt namelijk niet automatisch.

De Belastingdienst is momenteel al druk bezig definitieve aanslagen inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen over 2017 op te leggen. Belastingplichtigen die het niet eens zijn met de berekening van de inkomstenbelasting over het rendement op hun vermogen (Box 3) voor het belastingjaar 2017, moeten vanaf dat jaar altijd individueel en tijdig bezwaar maken tegen hun aanslag inkomstenbelasting. De procedure massaal bezwaar voor de box 3-heffing geldt namelijk vanaf 2017 niet automatisch meer.Op tijd bezwaar indienen
Het bezwaarschrift, indien voor u relevant, moet binnen zes weken na dagtekening van de aanslag zijn ingediend. Uw rechten blijven dan behouden, zodat het mogelijk is om uw geld terug te krijgen als wellicht binnenkort wordt bevestigd dat de heffing in strijd is met de Europese regels.De Belastingdienst heeft inmiddels al definitieve aanslagen voor 2017 opgelegd.

Medio juni zou voor een deel van die aanslagen de bezwaartermijn al zijn verlopen.Staatssecretaris Snel van Financiën heeft echter aangegeven dat alle bezwaarschriften die worden ingediend vóór 15 juli 2018 en die zijn gericht tegen de box 3-heffing als tijdig ingediend worden beschouwd.

Momenteel onderzoekt de Belastingdienst nog of er een procedure massaal bezwaar over de box 3-heffing moet komen voor het belastingjaar 2017. Maar als deze er zou komen moeten belastingplichtigen toch nog steeds individueel bezwaar maken tegen de box 3-heffing door nieuwe wetgeving.

Standaard bezwaarschrift
Omdat het bezwaarschrift voor deze casus relatief standaard en eenvoudig qua opzet is, stellen wij voor belangstellenden op aanvraag een model beschikbaar. U moet wel nog zelf een aantal eenvoudige invulvelden completeren, het bezwaarschrift ondertekenen én tijdig insturen.

Behoefte om (kort) te klankborden?
Heeft u behoefte om (kort) hierover met iemand praten, te klankborden of overleggen? Wij zijn graag bereid om u hierover vrijblijvend te woord te staan en zeker bereid u waar mogelijk te helpen of te ondersteunen. U kunt ons op werkdagen bellen op 076 597 27 11, ons een e-mail bericht sturen via helpmij@chalant.eu of contact opnemen via onze website www.chalant.eu