Aanzeggingsplicht tijdelijke arbeidsovereenkomst

Sinds dit jaar zijn werkgevers verplicht om werknemers met een tijdelijke arbeidsovereenkomst van zes maanden of meer minimaal 1 maand voordat deze tijdelijke arbeidsovereenkomst van rechtswege afloopt, schriftelijk te informeren over het wel of niet verlengen van de arbeidsovereenkomst. 
Doet u dit niet of te laat, dan bent u verplicht om de werknemer tot maximaal 1 bruto maandsalaris uit te keren. 

 

aanzegvergoeding

Als u vergeet of verzuimt om de werknemer tijdig, minimaal 1 maand tevoren, schriftelijk te informeren over het wel of niet verlengen van de tijdelijke arbeidsovereenkomst, moet u een vergoeding betalen. deze vergoeding bedraagt maximaal één bruto maandsalaris. Voor elke dag dat u te laat bent, betaalt u deze vergoeding naar verhouding.

aanzeggingsbrief of -mail

Om discussies te voorkomen raden wij u aan om de werknemer de aanzeggingsbrief te laten ondertekenen voor ‘ontvangen en gelezen’. Indien u de werknemer via een e-mail informeert of het wel of niet verlengen, laat de werknemer de mail dan retourneren met de reactie ‘ontvangen en gelezen’.

contract beëindiging

Ook als u de aanzegtermijn niet in acht neemt eindigt het tijdelijke contract van rechtswege. De aanzegtermijn heeft namelijk alleen betrekking op het tijdig informeren van de werknemer en niet op het opzeggen van het arbeidscontract.

actie en opvolging

Houd bij tijdelijke arbeidscontracten in de gaten dat er een (toekomstige) aanzegverplichting is die nagekomen dient te worden. Noteer nu reeds in uw (ondernemings)agenda wanneer u deze aanzegverplichting gaat vervullen; houdt hierbij rekening met weekeinde, feestdagen en vakantieperiodes….

chalant lijn onder