Wat doet een personeelsvertegenwoordiging?

Algemeen
De personeelsvertegenwoordiging (PVT) behartigt de belangen van het personeel in de onderneming met 10 tot 50 werknemers. Dat is verplicht als een meerderheid van de werknemers daarom vraagt. Anders volstaat een personeelsvergadering (PV).
Bedrijven met minder dan 10 werknemers kunnen een PVT instellen voor bijvoorbeeld overleg over arbeidstijden.

Leden
De PVT bestaat uit minstens drie werknemers. De leden worden rechtstreeks gekozen in een geheime, schriftelijke stemming. Alle personeelsleden zijn verkiesbaar en mogen stemmen, behalve de directie.

Rechten
De PVT heeft de volgende rechten:

 • instemmingsrecht
  De werkgever moet de PVT om instemming vragen.
  Bijvoorbeeld als hij regelingen voor werktijden, veiligheid, gezondheid, welzijn en ziekteverzuim wil vaststellen of veranderen.
 • adviesrecht
  De werkgever moet de PVT om advies vragen.
  Bijvoorbeeld over besluiten die belangrijke gevolgen kunnen hebben voor de werkgelegenheid of de arbeidsvoorwaarden
 • recht op informatie
  De werkgever moet de PVT tijdig voorzien van juiste informatie.
  Dit mag schriftelijk of mondeling. De PVT mag commisies instellen of deskundigen raadplegen. Als de werkgever hiervoor moet betalen, moet hij vooraf toestemming geven.
 • aanvullende afspraken medezeggenschap
  De PVT kan extra rechten hebben als dat in de CAO staat. Ook kan de PVT aanvullende afspraken maken met de werkgever. Bijvoorbeeld over de rechtspositie van leden en over het instemmingsrecht. Of over procedures, zoals de manier waarop de werkgever de PVT informeert bij een instemmingsvraag.
 • tijdsbesteding PVT leden
  Net als OR-leden mogen leden van de PVT tijdens werktijd vergaderen en gebruik maken van de voorzieningen van het bedrijf.
  In overleg met de werkgever mogen ze een aantal uren per jaar hun werk onderbreken om een cursus te volgen of overleg met hun achterban te voeren.

chalant lijn onder

 

 

zie ook:
Wat doet een ondernemingsraad?
Wat doet een personeelsvergadering?