Wat doet een ondernemingsraad?

Algemeen
De ondernemingsraad (OR) behartigt de belangen van het personeel in een onderneming.
De OR mag ook meepraten over bedrijfseconomische beslissingen van de directie.

Taken
Een OR overlegt over het ondernemingsbeleid en de personeelsbelangen.
Zo bevordert de OR dat:

  • er voldoende werkoverleg is;
  • er goede arbeidsomstandigheden zijn;
  • regels voor arbeidsvoorwaarden, arbeidstijden en rusttijden worden nageleefd;
  • medewerkers gelijk behandeld en beloond worden;
  • een bedrijf of organisatie gehandicapte werknemers en allochtonen in dienst neemt.

Overleggen met werkgever
Minstens twee keer per jaar bespreken de OR en de werkgever in de overlegvergadering de algemene gang van zaken van de onderneming. De werkgever deelt mee welke belangrijke besluiten hij voorbereidt. Ook spreek de werkgever met de OR af hoe hij de OR in de besluitvorming betrekt.

Ruimte voor eigen afspraken
De OR en de werkgever hebben ruimte om eigen afspraken te maken. Bijvoorbeeld over hoe ze de wettelijke verplichtingen precies invullen. Of over extra bevoegdheden of voorzieningen voor de OR. Zulke afspraken moeten zij schriftelijk vastleggen.

Achterban raadplegen
De OR kan bij belangrijke kwesties de achterban raadplegen. Bijvoorbeeld als de werkgever voorstelt om arbeidstijden aan te passen. De werkgever moet de OR in staat stellen om dit te doen. Werknemers moeten de gelegenheid krijgen om te reageren.

Deskundigen raadplegen
De OR mag ook deskundigen raadplegen. Dit kan iemand zijn die in de onderneming werkt, zoals bijv. het hoofd personeelszaken. Maar de OR kan ook iemand van buiten de onderneming inschakelen. Bijvoorbeeld een organisatiedeskundige.

chalant lijn onder

 

 

zie ook
Wat doet een personeelsvergadering?
Wat doet een personeelsvertegenwoordiging?