Zonnepanelen op dak

Zonnepanelen voor 20 juni 2013? Vraag alsnog de btw terug!

De Belastingdienst weigert btw terug te geven van zonnepanelen die vóór 20 juni 2013 in gebruik zijn genomen en ’te laat’ verzocht is om btw-teruggave. Het Gerechtshof besliste onlangs dat dit strijdig is met Europees recht. De Belastingdienst moet eigenaren van zonnepanelen hetzelfde behandelen als andere ondernemers voor de btw. Vraag daarom alsnog de btw terug voor zonnepanelen die je  tussen 1 januari 2012 en 20 juni 2013 in gebruik hebt genomen.

Heeft u tussen 1 januari 2012 en 20 juni 2013 zonnepanelen in gebruik genomen en de btw hierover nog niet teruggekregen van de Belastingdienst? Dan kan het volgende voor u van belang zijn. Het Gerechtshof besliste recent dat de Belastingdienst de btw-teruggave niet mag weigeren aan zonnepaneeleigenaren die voor 20 juni 2013 zonnepanelen in gebruik hebben genomen. Zij moeten hetzelfde behandeld worden als andere ondernemers voor de btw.

Wat moet u doen?
Om te beoordelen of u alsnog de btw op uw zonnepanelen kunt terugvragen, is van belang om op korte termijn de gevolgen van deze ontwikkeling voor uw situatie in kaart te brengen.

Bepaald moet worden of u alsnog de btw op uw zonnepanelen kunt terugvragen. Belangrijke vragen die hiermee samenhangen:

  • Op welke datum zijn de zonnepanelen in gebruik genomen en op welke datum zijn de zonnepanelen gefactureerd?
  • Hoeveel btw was u verschuldigd over de aanschaf van de zonnepanelen?
  • Hoeveel btw heeft u na die datum nog betaald met betrekking tot de zonnepanelen?
  • Wat is het opwekvermogen van de zonnepanelen?
  • Heeft u op een eerder moment al verzocht om teruggaaf van de btw?
  • Heeft u tijdig bezwaar gemaakt?

Toelichting 
Op 20 juni 2013 besliste het Europese hof dat een particuliere eigenaar van zonnepanelen als ondernemer voor de btw kan worden aangemerkt. Hierdoor is het vanaf die datum mogelijk om als particulier de btw over zonnepanelen bij de Belastingdienst terug te vragen. De Belastingdienst weigert echter over het algemeen om de btw terug te geven over zonnepanelen die voor 20 juni 2013 in gebruik zijn genomen. Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch besliste recent dat deze weigering in strijd is met Europees recht. Mogelijk kunt u daarom alsnog uw btw terugvragen. Hiervoor moet u wel snel in actie komen omdat de normale termijn van vijf jaar waarbinnen u moet reageren misschien eind 2017 al verstrijkt. Het kan zijn dat nog cassatie wordt ingesteld bij de Hoge Raad, die de beslissing van het Gerechtshof zou kunnen terugdraaien.

Update december 2017
Op 15 december 2017 heeft de Hoge Raad een relevant arrest gewezen.
Zie de site van Vereniging Eigen Huis.
Hier staat ook een stappenplan en een voorbeeldbrief om de btw teruggave te regelen. 

Hulp nodig?

Heeft u behoefte om (kort) hierover met iemand praten, te klankborden of overleggen?
Wij zijn graag bereid om u hierover vrijblijvend te woord te staan en zeker bereid u waar mogelijk te helpen of te ondersteunen.

U kunt ons op werkdagen bellen op 076 597 27 11, ons een e-mail bericht sturen via helpmij@chalant.eu of contact opnemen via onze website www.chalant.eu

www.chalant.eu

bronvermelding / verantwoording / relevant referentiemateriaal:
Gerechtshof • 06-07-2017 • 16/00026 • ECLI:NL:GHSHE:2017:3070
Vereniging Eigen Huis