Auto aankoop

Kilmaatakkoord en fiscale bijtelling auto van de zaak

Afgelopen week is het aangepaste ontwerp Klimaatakkoord gepresenteerd. Het akkoord gaat in op een groot aantal te nemen maatregelen in diverse sectoren en onderdelen van de samenleving, met als doel de CO₂ uitstoot terug te brengen naar een niveau dat internationaal is afgestemd. Ook de emissieloze auto van de zaak wordt (fiscaal) geraakt!

Bijtelling emissieloze auto?
Een van de te nemen maatregelen is het geleidelijk aan verhogen van de fiscale bijtellingsregeling voor emissieloze personenauto’s. Vele jaren zijn voor dit type auto stimulerende regelingen van kracht geweest, maar deze worden nu in het licht van andere maatregelen rond het gebruik van (personen)auto’s teruggedraaid.

Wat er concreet met de bijtelling voor CO₂-neutrale auto’s (vol elektrisch) gaat gebeuren, onverandering van plannen daargelaten is als volgt weer te geven:

bijtelling emissieloze auto 2019 ev

De maandelijkse kosten voor de elektrische auto van de zaak zullen de komende jaren zoals uit de tabel te concluderen is flink toenemen. Zo zal de fiscale bijtelling van een auto met een cataloguswaarde van € 50.000 volgend jaar meer dan verdubbelen (2019 € 2.000 en in 2020 € 4.700).

De aangekondigde bijtellingsregels zullen afhankelijk blijven van de datum eerste ingebruikname. Dit betekent dat aankoop en aflevering dit jaar nog 5 jaar lang garant staat voor de huidige lage bijtellingsregels en grensbedragen.

Voor innovatieve emissieloze auto’s die zich nog niet in de markt bewezen hebben, zoals de waterstof- en de zonnecelauto geldt dat de invoering van het maximumbedrag in de bijtelling wordt uitgesteld tot na 2024.

Naast deze maatregelen worden aankoopsubsidies voor elektrische auto’s afgebouwd. Jaarlijks zal worden bekeken tot welk niveau financiële ondersteuning zal plaatsvinden.

Tot slot vermeldt het akkoord dat de accijns op benzine niet zal toenemen, maar dat op dieselbrandstof de komende jaren de accijns zal stijgen met 1 cent in 2021 en nogmaals 1 cent in 2023.

Behoefte aan ondersteuning of om (kort) te klankborden?
Heeft u behoefte aan ondersteuning of wilt u (kort) hierover met iemand praten, klankborden of overleggen? Wij zijn graag bereid om u hierover vrijblijvend te woord te staan.
Ook kunnen wij u waar mogelijk helpen en ondersteunen bij dit onderwerp of dieper met u op dit onderwerp ingaan.

Neem contact met ons op via de telefoon (076 597 27 11), e-mail (helpmij@chalant.eu), website (www.chalant.eu) of loop eenvoudig even bij ons binnen aan de Beukenlaan 4 in Zundert. Wij nemen graag even de tijd om met u kennis te maken en u te woord te staan.

 

www.chalant.eu
mis geen artikelen of berichten; abonneer u op onze gratisNieuws update

bronvermelding / verantwoording / relevant referentiemateriaal:

# Rijksoverheid