Wiebes wil pensioen in eigen beheer voor dga’s afschaffen

Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën komt met een wetsvoorstel om de waarbij directeur-grootaandeelhouders (DGA’s) hun pensioen in eigen beheer kunnen afkopen en daarbij gebruik kunnen maken van een belastingkorting. De afkoopregeling heeft een positief effect van circa € 2 miljard op de begroting voor 2017.

Beklemd vermogen

Veel DGA’s die via de bestaande regeling voor ondernemers pensioen opbouwen hebben als gevolg hiervan geld vastzitten in het eigen bedrijf, het zogenoemde ‘beklemd vermogen’. Het kabinet biedt nu gedurende een periode van drie jaar de mogelijkheid om het in het verleden opgebouwde pensioen in eigen beheer tegen een belastingkorting af te kopen.

Belastingkorting

De afkoop in het eerste jaar kan plaatsvinden tegen een kortingspercentage voor de fiscus van bijna 35%. MKB-Nederland en VNO-NCW reageerden positief op het wetsvoorstel. Volgens hen wordt de BV zo verlost van de toekomstige verplichting om pensioen uit te keren aan de DGA. ‘Hierdoor verbetert de solvabiliteit van deze ondernemingen, zodat het makkelijker wordt om nieuwe investeringen te financieren’, zo schrijven ze. Volgens Wiebes zorgt deze belastingkorting voor een extra prikkel voor DGA’s om te stoppen met pensioen in eigen beheer. Voor DGA’s die de pensioenregeling niet afkopen, wordt een spaarvariant geïntroduceerd.

Prinsjesdag

Wiebes stuurt zijn wetsvoorstel voor de uitfasering met Prinsjesdag naar de Tweede Kamer. Het uitfaseren betekent ook een belangrijke vereenvoudiging voor de Belastingdienst.

De afkoop in het eerste jaar kan plaatsvinden tegen een kortingspercentage voor de fiscus van bijna 35%. MKB-Nederland en VNO-NCW reageerden positief op het wetsvoorstel. Volgens hen wordt de BV zo verlost van de toekomstige verplichting om pensioen uit te keren aan de DGA. ‘Hierdoor verbetert de solvabiliteit van deze ondernemingen, zodat het makkelijker wordt om nieuwe investeringen te financieren’, zo schrijven ze. Volgens Wiebes zorgt deze belastingkorting voor een extra prikkel voor DGA’s om te stoppen met pensioen in eigen beheer. Voor DGA’s die de pensioenregeling niet afkopen, wordt een spaarvariant geïntroduceerd.

Prinsjesdag

Wiebes stuurt zijn wetsvoorstel voor de uitfasering met Prinsjesdag naar de Tweede Kamer. Het uitfaseren betekent ook een belangrijke vereenvoudiging voor de Belastingdienst.

Analyse en hoe kunnen wij u helpen?

Eindelijk lijkt er duidelijkheid te komen in hoe Wiebes de toekomst van het Pensioen in Eigen Beheer ziet. De contouren zijn bekend, de concrete invulling nog verre van. Dit betekent dat wij u nog niet concreet kunnen adviseren wat dit voor u (kan) betekenen en welke optie voor u het meest gunstig uitpakt. Zodra wij hier (meer) zicht op hebben komen wij hier uiteraard bij u op terug.

Heeft u in de tussentijd vragen of wilt u over dit onderwerp klankborden, aarzel niet om contact met ons op te nemen.

Naam + slogan (breed)

bron:  ElsevierNextens, Rijksoverheid
zie ook onze eerdere berichten over dit onderwerp via de ’tag’ Pensioen Eigen Beheer