Inspectie

Wet Arbeidsmarkt in balans aangenomen

De Eerste Kamer heeft op 28 mei de wet Arbeidsmarkt in balans (WAB) aangenomen. Deze wet verkleint de kosten en risico’s tussen vast werk en flexwerk. Hierdoor krijgen mensen in een kwetsbare positie meer perspectief terwijl tegelijkertijd flexwerk mogelijk blijft. ‘Met het aannemen van de WAB in de Eerste en Tweede Kamer is een belangrijke stap gezet naar een sterke en goed functionerende arbeidsmarkt’, stelt minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Achtergrond
Vaste contracten bieden werknemers met de huidige regels veel bescherming, terwijl flexcontracten dat nauwelijks bieden. Vanuit dit oogpunt wordt regelmatig gesteld dat dit verschil in kosten en risico’s maakt dat werkgevers mogelijk terughoudend zijn om werknemers in vaste dienst te nemen, groepen werkenden zo onnodig vaak in flexbanen en hebben nauwelijks perspectief hebben op zekerheid.

Wet Arbeidsmarkt in balans
De wet Arbeidsmarkt in balans verkleint de verschillen tussen flex en vast werk. Het wordt voor werkgevers zo aantrekkelijker om werknemers sneller een contract met meer zekerheid te geven. Terwijl tegelijkertijd flexwerk mogelijk blijft waar dat nodig is. De WAB bestaat uit een samenhangend pakket maatregelen. Het grootste deel van deze maatregelen gaat vanaf 1 januari 2020 in.

De onderwerpen waar de wet wijzigingen in doorvoert ten opzichte van de huidige praktijk zijn met name:

  • 0-uren en min-/max arbeidsovereenkomsten
  • Opvolgende contracten voor bepaalde tijd – de ketenregeling
  • Een nieuwe ontslaggrond – de cumulatiegrond
  • Transitievergoeding
  • Transitievergoeding na 2 jaar ziekte of na ziekte, gebrek of pensionering werkgever
  • Concurrentiebeding
  • De payrollovereenkomst
  • Proeftijd
  • Nieuwe gegevens op de loonstrook
  • nieuwe WW-premiedifferentiatie

Samenhangende onderwerpen
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vordert daarnaast met de uitwerking van andere wetgeving die samenhang heeft met de wet Arbeidsmarkt in balans. Zo maakte de minister vlak voor kerst afspraken met werkgevers en werknemers rond de ziekte- en arbeidsongeschiktheidsregelingen. Ook voor de ziekteregelingen geldt dat de stapeling van risico’s werkgevers vaak afschrikt hun werknemers meer zekerheid te bieden. De nieuwe afspraken helpen de kosten en risico’s te verkleinen zonder de bescherming voor werknemers aan te tasten.

De eerste afspraken gaan eveneens in 2020 in.

Daarnaast komt er voor de zomer een brief waarin verdere stappen gezet worden rond de uitwerking van de nieuwe wetgeving voor zzp. Deze wetgeving moet zorgen voor meer duidelijkheid over de positie van zelfstandigen en schijnzelfstandigheid tegengaan.

Tenslotte heeft minister Koolmees de commissie Borstlap aangesteld, deze commissie onderzoekt de gewenste inrichting van de arbeidsmarkt van de toekomst. Want alleen stappen zetten voor de urgente problemen van nu is niet voldoende, vindt minister Koolmees. ‘We moeten in actie komen én tegelijk kritisch nadenken over de toekomst van onze arbeidsmarkt.’ De commissie komt eind 2019 met haar aanbevelingen.

Ingangsdatum en praktische betekening
Zoals aangegeven gaan de meeste wijzigingen vanaf 1 januari 2020 in. In de komende maanden zal ongetwijfeld in het nieuws en de media volop aandacht worden besteed aan de praktische betekenis van de wijzigingen die deze wet met zich meebrengt voor de ondernemer als ook voor de medewerker.

Om deze reden gaan wij hier in dit bericht niet in op de details van de wijzigingen. Mocht u desalniettemin nu reeds behoefte hebben aan meer diepgang, verwijzen wij u graag naar deze pagina van een arbeidsjurist uit ons netwerk.

Behoefte aan ondersteuning of om (kort) te klankborden?
Heeft u behoefte aan ondersteuning of wilt u (kort) hierover met iemand praten, klankborden of overleggen? Wij zijn graag bereid om u hierover vrijblijvend te woord te staan.
Ook kunnen wij u waar mogelijk helpen en ondersteunen bij dit onderwerp of dieper met u op dit onderwerp ingaan.

Neem contact met ons op via de telefoon (076 597 27 11), e-mail (helpmij@chalant.eu), website (www.chalant.eu) of loop eenvoudig even bij ons binnen aan de Beukenlaan 4 in Zundert. Wij nemen graag even de tijd om met u kennis te maken en u te woord te staan.

 

www.chalant.eu
mis geen artikelen of berichten; abonneer u op onze gratisNieuws update

bronvermelding / verantwoording / relevant referentiemateriaal:

# Nieuwsbericht Rijksoverheid
Blog Wet arbeidsmarkt in balans – Nienke Sprengers – Masters Netwerk