handdruk suc6

Voorkom schenkbelasting op een ongedocumenteerde familielening

Wie een lening verstrekt aan een familielid doet er goed aan dit zorgvuldig vast te leggen in een leningsovereenkomst én hiervan aangifte te doen voor de inkomstenbelasting. De rechtbank heeft recent weer een uitspraak hierover gedaan en de Belastingdienst zit er bovenop. Een zoon had geld geleend aan zijn moeder en zij had dit niet in haar aangifte IB laten verwerken. De zoon werd vervolgens bij aflossing geconfronteerd met schenkbelasting. Goede documentatie van zijn kant leidde uiteindelijk tot vernietiging hiervan. Een juiste aangifte van de moeder had de rechtszaak echter kunnen voorkomen. Zorg dus voor goede leningsovereenkomsten en check bij je klant grondig of er niet toevallig ongedocumenteerd geld aan een familielid is geleend.

Verstrekt u wel eens onderhands leningen aan familie of vrienden? Dan is het volgende voor u van groot belang. Recent is namelijk in een rechtbankuitspraak nogmaals bevestigd dat de Belastingdienst op het vinkentouw zit voor wat betreft dit type leningen. In die zaak is er uiteindelijk een substantiële naheffing geweest van ettelijke honderdduizenden euro’s, die pas met grote moeite kon worden teruggedraaid. Dit was te voorkomen geweest door niet alleen een goede leningsovereenkomst op te stellen, maar ook door alles juist in de diverse belastingaangiftes (tijdig) te verwerken.

Wat moet u nu doen?
Heeft u onderhandse leningen verstrekt of gekregen? Dan is het belang om de gevolgen van deze ontwikkeling voor u te (her)overwegen en mogelijk zelfs in kaart te brengen.
Dit kunt u zelf organiseren of wij kunnen dit samen met u doen.

Wat is het risico?
Als u aan familieleden een lening verstrekt (kinderen, ouders), is het volstrekt logisch dat zij de lening opgeven als schuld in hun aangifte Inkomstenbelasting in Box 3. Toch gebeurt dat niet altijd of wordt het uitgesteld of ‘vergeten’. Dit kan vervelend uitpakken. Want als iets niet is opgegeven, ‘is’ het er mogelijk later niet. En als bijvoorbeeld een lening wordt afgelost, maar de belastingdienst denkt dat dit een schenking is, dan is dat lastig terug te draaien of te ‘bewijzen’.
Als u geld heeft uitgeleend, hebt u hiervan dan een leningsovereenkomst? Dat is de eerste stap om problemen te voorkomen.
En hoe is de lening verwerkt in beide aangiftes? Het lijkt een open deur en toch heeft iemand laatst een paar ton ten onrechte belasting betaald.

Wat is de oplossing?
Voorgaande is te voorkomen, door jaarlijks keurig alle familieleningen op de juiste plek aan te geven, en de leningen ook in goede overeenkomsten vast te leggen.
Het is nu wellicht hét moment om dit (alsnog?) goed te documenteren.

Hulp nodig?
Heeft u hierbij hulp nodig of vind u het prettig om hierbij geholpen te worden? Of wilt u wellicht (kort) hierover met iemand praten of klankborden of overleggen?
Wij zijn graag bereid om u hierover vrijblijvend te woord te staan en zeker bereid u hierbij te helpen of te ondersteunen.

U kunt ons op werkdagen bellen op 076 597 27 11 of ons een e-mail bericht sturen via helpmij@chalant.eu

www.chalant.eu

bronvermelding / verantwoording / relevant referentiemateriaal:
Rechtbank Gelderland • 03-05-2017 • AWB-15-3754 • ECLI:NL:RBGEL:2017:2460