horloge

Uw belastingaangifte nog niet ingediend? Wellicht dat wij voor u nog uitstel aan kunnen vragen.

De aangifte voor de inkomstenbelasting (IB) 2018 moet in principe voor 1 mei 2019 zijn ingediend. Maar als u dit nog niet heeft gedaan en (extra) tijd nodig heeft kunnen wij u wellicht helpen door te proberen (alsnog) voor u uitstel aan te vragen. 

Boete bij te laat indienen aangifte 
Dient u uw aangifte niet in, dan krijg u niet alleen een boete, maar ook een ambtshalve aanslag opgelegd. De fiscus gaat voor de vaststelling van het inkomen dan uit van een schatting. Die schatting moet zo veel mogelijk berusten op redelijke uitgangspunten. In de meeste gevallen zal deze aanslag hoger zijn dan de aanslag die zou zijn opgelegd als u wel aangifte had gedaan. Tegen deze aanslag kunt u, net zoals bij een gewone aanslag bezwaar aantekenen. Houd er wel rekening mee dat er vaak een zwaardere bewijslast geldt als u geen aangifte is ingediend.

Uitstel vaak toch nog mogelijk via belastingconsulent
Als u uw aangifte nog niet hebt ingediend is uitstel via een belastingconsulent vaak toch nog mogelijk. zolang u nog niet de herinneringsbrief voor het indienen van de aangifte heeft gekregen.

Fout in de aangifte geconstateerd…
Er kan natuurlijk altijd een foutje in de aangifte zijn blijven zitten of u bent iets vergeten aan te geven. Dit kunt u de aangifte corrigeren door opnieuw de aangifte in te dienen.

Is er al een voorlopige aanslag ontvangen, dan volgt er een nieuwe voorlopige aanslag. Was er door de Belastingdienst al een definitieve aanslag uitgereikt, dan moet er binnen zes weken bezwaar worden ingediend. Het binnen zes weken opsturen van een nieuwe aangifte wordt ook gezien als bezwaar. Gebeurt dit later, dan is het een verzoek om ambtshalve vermindering. In beide gevallen geeft de inspecteur zijn besluit over wel of niet verminderen in een voor bezwaar vatbare beschikking af.

Behoefte aan ondersteuning of om (kort) te klankborden?
Heeft u behoefte aan ondersteuning of wilt u (kort) hierover met iemand praten, klankborden of overleggen? Wij zijn graag bereid om u hierover vrijblijvend te woord te staan.
Ook kunnen wij u waar mogelijk helpen en ondersteunen bij dit onderwerp of dieper met u op dit onderwerp ingaan.

Neem contact met ons op via de telefoon (076 597 27 11), e-mail (helpmij@chalant.eu), website (www.chalant.eu) of loop eenvoudig even bij ons binnen aan de Beukenlaan 4 in Zundert. Wij nemen graag even de tijd om met u kennis te maken en u te woord te staan.

 

www.chalant.eu
mis geen artikelen of berichten; abonneer u op onze gratisNieuws update

bronvermelding / verantwoording / relevant referentiemateriaal: