zichtbaar

UBO via register openbaar per 27 september 2020

Met de invoering van een UBO register wordt publiek inzichtelijk wie de uiteindelijk belanghebbende is van ondernemingen en rechtspersonen. De effectieve ingangsdatum waarop vennootschappen hun UBO’s kunnen gaan registreren is 27 september 2020. Hoe een en ander praktisch wordt uitgewerkt is nog niet bekend.

Achtergrond
UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner (uiteindelijk belanghebbende).

Ondernemingen en rechtspersonen worden/zijn verplicht om hun (in)directe eigenaren te registreren in een openbaar register. De invoering van een UBO-register is een uitvoering van de vierde Europese anti-witwasrichtlijn. Doel van deze EU-richtlijn is het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering.

Publiek toegankelijk register 
Het register waarin de UBO-informatie wordt opgenomen, zal onderdeel worden van het handelsregister en daarmee onder beheer vallen van de Kamer van Koophandel. Een deel van de UBO-informatie zal openbaar toegankelijk zijn. Voor bescherming van de privacy en persoonlijke levenssfeer van de UBO’s zijn regels opgesteld in de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel.

Wanneer registreren? 
Voor vennootschappen die zijn opgericht vóór 27 september 2020 geldt een overgangstermijn van 18 maanden. Deze vennootschappen moeten dus uiterlijk op 26 maart 2022 hun UBO’s hebben geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. Het niet tijdig melden is een economisch delict.

Vennootschappen die op of na 27 september 2020 worden opgericht, moeten direct hun UBO registreren. Wij verwachten dat dit door de ingeschakelde notaris of de medewerker van de Kamer van Koophandel zal gaan worden verzorgd.

Op dit moment is nog niet duidelijk hoe bestaande vennootschappen de UBO precies moeten gaan registreren c.q. hoe dit proces eruit gaat zien en op welke wijze wij als intermediair zaken voor u kunnen verzorgen / wij u hierbij kunnen ontlasten. Uiteraard volgen wij deze materie met gepaste interesse.

Behoefte aan ondersteuning of om (kort) te klankborden?
Heeft u behoefte aan ondersteuning of wilt u (kort) hierover met iemand praten, klankborden of overleggen? Wij zijn graag bereid om u hierover vrijblijvend te woord te staan.
Ook kunnen wij u waar mogelijk helpen en ondersteunen bij dit onderwerp of dieper met u op dit onderwerp ingaan.

Neem contact met ons op via de telefoon (076 597 27 11), e-mail (helpmij@chalant.eu), website (www.chalant.eu) of loop eenvoudig even bij ons binnen aan de Beukenlaan 4 in Zundert. Wij nemen graag even de tijd om met u kennis te maken en u te woord te staan.

www.chalant.eu
mis geen artikelen of berichten; abonneer u op onze gratis  Chalant Alert!

bronvermelding / verantwoording / relevant referentiemateriaal:
Rijksoverheid