Subsidie praktijkleren 2020-2021: actie vereist uiterlijk 16/09/2021

Indien u (denkt) recht te hebben op een subsidie praktijkleren voor het schooljaar 2020/2021 dient u vóór 16 september 09.00 uur uw aanvraag ingediend hebben. Met de subsidieregeling praktijkleren krijgt uw organisatie een tegemoetkoming in de gemaakte kosten voor de praktijkbegeleiding van een leerling of student. Het maximale subsidiebedrag is EUR 2.700 per gerealiseerde leerplaats.

U kunt als werkgever in aanmerking komen voor de subsidie wanneer u een leerplaats aanbiedt voor één van de onderstaande categorieën:

  • vmbo’ers die een leerwerktraject volgen voor een basisberoepsgerichte leerweg;
  • mbo’ers die een beroepsbegeleidende leerweg (BBL)  volgen;
  • hbo’ers die een duale of deeltijdopleiding volgen op het gebied van techniek, landbouw of natuurlijke omgeving;
  • promovendi of technologisch ontwerpers in opleiding.

Met deze subsidieregeling wil de overheid stimuleren dat werkgevers praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aanbieden aan kwetsbare jongeren, studenten die een studie volgen voor beroepen waarin personeelstekorten worden verwacht en wetenschappelijk personeel dat onmisbaar is voor de kenniseconomie.

Let op aanvraagtermijn!
Voor het school-, studiejaar 2020/2021 kunt u subsidie aanvragen voor uiterlijk 16 september 2021 17.00 uur.
Hiervoor heeft u onder andere de volgende gegevens nodig: (praktijkleer)overeenkomst, identiteitsgegevens leerling of student, bedrijfsgegevens onderneming leerplaats, e-herkenning.

Let op bewaartermijn voor gebruikte documenten!
Om de subsidie aan te kunnen vragen heeft u een aantal documenten nodig (zie ook hier). Deze documenten hoeft u bij de aanvraag niet mee te zenden maar u moet deze wel bewaren.
De bewaartermijn bedraagt vijf jaar, gerekend vanaf de start van het studiejaar. Ook het aanvraagformulier dient vijf jaar bewaard te blijven.
Met de bewaartermijn wordt bewerkstelligd dat formulier en documenten beschikbaar zijn voor een steekproefcontrole.

Behoefte aan ondersteuning of om (kort) te klankborden?
Heeft u behoefte aan ondersteuning of wilt u (kort) hierover met iemand praten, klankborden of overleggen? Wij zijn graag bereid om u hierover vrijblijvend te woord te staan.
Ook kunnen wij u waar mogelijk helpen en ondersteunen bij dit onderwerp of dieper met u op dit onderwerp ingaan.

Neem contact met ons op via de telefoon (076 597 27 11), e-mail, website of loop eenvoudig even bij ons binnen aan de Beukenlaan 4 in Zundert. Wij nemen graag even de tijd om met u kennis te maken en u te woord te staan.

www.chalant.eu
mis geen artikelen of berichten; abonneer u op onze gratis  Chalant Alert!

bronvermelding / verantwoording / relevant referentiemateriaal:
website RVO