Machinebankwerkster

Regel nu de basis voor uw subsidie praktijkleren 2018-2019

Als een of meer van uw werknemers een praktijkopleiding volgen of een leerwerkplek hebben binnen uw organisatie, kunt u mogelijk voor het schooljaar 2018/2019 (weer) in aanmerking komen voor een subsidie van maximaal € 2.700 per jaar per praktijk- of leerwerkplaats.

Actiepunt
Beoordeel, ter behoud van rechten en ter voorkoming van verrassingen, daarom nu of u in aanmerking komt voor deze subsidie of in aanmerking kunt komen.

Subsidievoorwaarden
Om in aanmerking te komen voor deze subsidie moet in ieder geval sprake zijn van een aangewezen opleiding en een overeenkomst tussen u, de werknemer en de onderwijsinstelling. Daarnaast moet u voldoen aan een aantal administratieve verplichtingen zoals een aanwezigheidsregistratie. De voorwaarden vindt u terug op de site van RVO.

Checklist
Om u te ondersteunen hebben wij een checklist opgesteld die per soort opleiding de minimale vereisten weergeeft waar een overeenkomst tussen opleider, werkgever en werknemer moet voldoen. Deze eisen variëren per soort opleiding.

Timing van de subsidieaanvraag
Voldoet u aan de voorwaarden? Dan kunt u in de zomermaanden van 2019 de subsidie praktijkleren over het schooljaar 2018/2019 aanvragen. Daarmee ontvangt u een deel van de opleidingskosten van de werknemers terug.

Behoefte aan ondersteuning of om (kort) te klankborden?
Heeft u behoefte aan ondersteuning of om (kort) hierover met iemand praten, te klankborden of overleggen? Wij zijn graag bereid om u hierover vrijblijvend te woord te staan en zeker bereid u waar mogelijk te helpen, te ondersteunen.

U kunt ons op werkdagen bellen op 076 597 27 11, ons een e-mail bericht sturen via helpmij@chalant.eu of contact opnemen via onze website www.chalant.eu

www.chalant.eu
mis geen artikelen of berichten; abonneer u op onze gratisNieuws update

bronvermelding / verantwoording / relevant referentiemateriaal:
website RVO
#  Motie tweede kamer over afzien van korting op leerbanen