Stilzitten is geen optie: beoordeel afstempeling pensioen tijdig

Heeft u als directeur-grootaandeelhouder (DGA) binnen uw BV-structuur een pensioenvoorziening opgebouwd? Dienen uw pensioenuitkeringen binnenkort in te gaan terwijl binnen de BV sprake is van een onderdekking? Denk dan tijdig na over de wijze waarop u met uw pensioenvoorziening kunt omgaan.

Casus 
Onlangs besliste de Hoge Raad dat over een (net) ingegaan – maar vanwege het ontbreken van middelen niet uitbetaald – pensioen gewoon loonbelasting/inkomstenbelasting betaald moet worden. Als de DGA of BV niet expliciet heeft aangegeven het pensioen af te stempelen/prijs te geven wordt hiermee ook geen rekening gehouden. Stilzitten is dus geen optie.

Is er onvoldoende dekking voor het uitkeren van de (totale) pensioenuitkering? Dan is dat reden om vóór ingang de mogelijkheden tot (gedeeltelijk)afstempelen/prijsgeven goed te onderzoeken en vervolgens vast te leggen.

Omzetten naar ODV
Mocht na onderzoek blijken dat u niet aan de voorwaarden voor afstempeling voldoet bestaat in 2019 nog de mogelijkheid om uw pensioenverplichting om te zetten in een oudedagsverplichting (ODV). Dit kan nog tot uiterlijk 31 december 2019.

Met het omzetten van de pensioentoezegging naar een oudedagsverplichting verlaagt u het totaal van de uit te keren bedragen, het totaal van de te betalen loonheffing en daarmee omzeil u ook het kostbare risico van de belastingheffing ineens over de totale pensioenverplichting.

Risico 
Voldoet u niet aan de voorwaarden voor afstempeling en draagt u klant de verschuldigde (loon)belasting niet af, dan kan de Belastingdienst in het slechtste geval de gehele pensioenvoorziening – tegen de commerciële waarde – in één keer belasten.

Behoefte aan ondersteuning of om (kort) te klankborden?
Heeft u behoefte aan ondersteuning of wilt u (kort) hierover met iemand praten, klankborden of overleggen? Wij zijn graag bereid om u hierover vrijblijvend te woord te staan.
Ook kunnen wij u waar mogelijk helpen en ondersteunen bij dit onderwerp of dieper met u op dit onderwerp ingaan.

Neem contact met ons op via de telefoon (076 597 27 11), e-mail (helpmij@chalant.eu), website (www.chalant.eu) of loop eenvoudig even bij ons binnen aan de Beukenlaan 4 in Zundert. Wij nemen graag even de tijd om met u kennis te maken en u te woord te staan.

 

www.chalant.eu
mis geen artikelen of berichten; abonneer u op onze gratisNieuws update

bronvermelding / verantwoording / relevant referentiemateriaal:
#  Hoge Raad • 08-02-2019 • 17/03827 • ECLI:NL:HR:2019:189