Inspectie

Stichting of Vereniging belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting?

Bent u bestuurder van een Stichting of Vereniging? Ga dan na of er sprake is van belastingplicht voor de vennootschapsbelasting. Grote kans dat hier nog nooit echt naar gekeken is maar aangenomen is dat dit niet van toepassing is. Mogelijk is dit ook zo en mogelijk kan gebruik gemaakt worden van een algemene vrijstelling. Toch fijn om te weten dat het goed geregeld is.

Achtergrond
Stichtingen en verenigingen zijn vpb-plichtig indien en voor zover zij een onderneming drijven. Stichtingen en verenigingen worden verondersteld een onderneming te drijven als ze activiteiten verrichten waarmee ze ‘in concurrentie treden’ met belaste ondernemingen. Bedraagt de winst van dergelijke stichtingen en verenigingen niet meer bedraagt dan € 15.000 op jaarbasis dan wel € 75.000 in het belastingjaar en de vier voorgaande jaren tezamen? Dan zijn ze alsnog vrijgesteld van vpb. Wel kan de stichting of vereniging in zo’n geval kiezen voor vpb-plicht. De vrijstelling blijft dan achterwege. Het loont de moeite om de belastingplicht van stichtingen en verenigingen steeds goed te beoordelen. Soms is het immers verstandig voor vpb-plicht te opteren, bijvoorbeeld om een eindafrekening te voorkomen of om een verlies te kunnen verrekenen.

Behoefte aan ondersteuning of om (kort) te klankborden?
Heeft u behoefte aan ondersteuning of wilt u (kort) hierover met iemand praten, klankborden of overleggen? Wij zijn graag bereid om u hierover vrijblijvend te woord te staan.
Ook kunnen wij u waar mogelijk helpen en ondersteunen bij dit onderwerp of dieper met u op dit onderwerp ingaan.

Neem contact met ons op via de telefoon (076 597 27 11), e-mail (helpmij@chalant.eu), website (www.chalant.eu) of loop eenvoudig even bij ons binnen aan de Beukenlaan 4 in Zundert. Wij nemen graag even de tijd om met u kennis te maken en u te woord te staan.

 

www.chalant.eu
mis geen artikelen of berichten; abonneer u op onze gratisNieuws update

bronvermelding / verantwoording / relevant referentiemateriaal:
# Subjectieve vrijstelling voor stichtingen en verenigingen