grensbewaking

Meldingsplicht grensoverschrijdende constructies

Er wordt wetgeving voorbereid die intermediairs zoals belastingadviseurs, accountants en financiële instellingen vanaf 1 juli 2020 verplicht stelt om landsgrensoverschrijdende constructies die gebruikt kunnen worden om belasting te ontduiken bij de Belastingdienst te melden.

Vanaf 25 juni 2018
Deze wetgeving vloeit voort uit een Europese richtlijn die in maart dit jaar is aangenomen. Vanaf 31 oktober 2020 moet de eerste informatie tussen de belastingdiensten van de Europese lidstaten onderling uitgewisseld worden. De informatie die vanaf dan geleverd moet worden gaat terug tot 25 juni 2018.

Belastingontwijking
De wetgeving / richtlijn is ingesteld om de Belastingdiensten / Overheden in Europa meer middelen te geven om op te treden tegen belastingontduiking én –ontwijking. Deze krijgen in de toekomst meer en proactief informatie over potentiële misbruiksituaties, zodat zij hierop kunnen anticiperen of actie kunnen ondernemen.

Melding
Als er vanaf 2020 een melding wordt gedaan dan betekent dit dat een belastingconstructie voor de Belastingdienst mogelijk de moeite van het verder onderzoeken waard is. Van belastingontduiking hoeft op zich geen sprake te zijn. Als gevolg van de Europese richtlijn krijgen de belastingdiensten van alle lidstaten toegang tot een database met informatie over deze constructies, die door de Europese Commissie wordt opgericht. De Belastingdienst krijgt zo meer inzicht in welke structuren gebruikt worden en kan hierop actie ondernemen.

Een melding ontstaat overigens niet pas wanneer een ‘constructie’ in uitvoering is maar reeds wanneer deze wordt overwogen…

Te melden gegevens
Helaas is op dit moment nog niet inzichtelijk welke gegevens vanaf 2020 gemeld moeten worden. Ook is nog niet zeker wanneer er een te melden omstandigheid is. In ieder geval lijkt er een te melden omstandigheid te zijn als/wanneer er een Belastingdienst ‘tekort’ komt of er sprake is van een fiscaal aftrekbare post in een jurisdictie maar geen belaste ‘tegenhanger’ in de andere jurisdictie.

Behoefte om (kort) te klankborden?
Heeft u behoefte om (kort) hierover met iemand praten, te klankborden of overleggen?
Wij zijn graag bereid om u hierover vrijblijvend te woord te staan en zeker bereid u waar mogelijk te helpen, te ondersteunen.

U kunt ons op werkdagen bellen op 076 597 27 11, ons een e-mail bericht sturen via helpmij@chalant.eu of contact opnemen via onze website www.chalant.eu

Wordt vervolgd
Uiteraard blijven wij de ontwikkelingen volgen en zullen u hieromtrent informeren als wij (bij u) een, in onze ogen, meldenswaardige constructie constateren.

 

www.chalant.eu

bronvermelding / verantwoording / relevant referentiemateriaal:
# nieuwsbericht Rijksoverheid
# EU Richtlijn