Man op bank

Let op bij opname van een van de partners in het verzorgingshuis!

Recentelijk is bekend geworden dat bij opname van één van beide (gehuwde) partners in het verzorgingshuis, het SVB mensen actief de keuze biedt om voortaan als duurzaam gescheiden levend te worden aangemerkt en aldus beide de ongehuwde AOW-uitkering te ontvangen (en de alleenstaande ouderenkorting). 

Relevantie
Dit lijkt heel voordelig maar er zit een gevaarlijke adder onder het gras! Voor het bepalen van de eigen bijdrage die aan het CAK moet worden betaald, wordt men namelijk ook als alleenstaande gezien en is dus de hoge eigen bijdrage van toepassing (€ 2.469,20). Dit kan het voordeel van de extra AOW volledig teniet doen of zelfs doen omslaan in een (groot) nadeel.

Inmiddels is het CAK bezig om de personen voor wie dit speelt te benaderen. Zij hebben namelijk nog maar recent van de SVB doorgekregen voor wie dit speelt (zie ook: Kamerbrief )

Aangifte Inkomstenbelasting
Overigens zij opgemerkt dat zij fiscaal wel partners blijven, zolang er geen echtscheiding wordt aangevraagd.

Voor ongehuwden geldt dat ze normaliter geen partners meer zijn zodra men niet meer beide op hetzelfde adres staat ingeschreven. Voor opname in een verzorgingshuis geldt echter een uitzondering.

De opname heeft wel altijd gevolgen voor de eigen woning regeling, omdat de woning voor de opgenomen partner geen hoofdverblijf meer is (na 2 jaar). Ook kan het verstandig zijn om geen box 3 vermogen toe te rekenen aan de opgenomen partner (ook al zou dat fiscaal optimaal zijn).

Speelt dit bij u?
Als dit bij u speelt of gaat spelen is het advies om niet lichtzinnig op de vraag van het SVB te antwoorden maar fiscaal advies in te winnen wat in uw specifieke geval een verstandige keuze is. Laat u goed informeren over de consequenties van de keuzeopties!

Behoefte aan ondersteuning of om (kort) te klankborden?
Heeft u behoefte aan ondersteuning of wilt u (kort) hierover met iemand praten, klankborden of overleggen? Wij zijn graag bereid om u hierover vrijblijvend te woord te staan. Ook kunnen wij u waar mogelijk helpen en ondersteunen bij dit onderwerp of dieper met u op dit onderwerp ingaan. Wij merken hierbij op dat wij zelf geen specialist zijn in deze materie maar u doorverwijzen naar een collega adviseur die dat wel is.