Hogere subsidie praktijkleren voor landbouw, horeca en recreatie in schooljaar 2019/2020

Als één of meer van uw werknemers een beroepsbegeleidende leerweg volgen in het middelbaar beroepsonderwijs, kunt u mogelijk voor het schooljaar 2019/2020 (weer) in aanmerking komen voor een subsidie van maximaal € 2.700 per praktijk- of leerwerkplaats. Onlangs werd bekend dat voor de sectoren landbouw, horeca en recreatie daar bovenop mogelijk nog een extra subsidie ontvangen kan worden.

U kunt als werkgever in aanmerking komen voor de subsidie wanneer u een leerplaats aanbiedt voor één van de onderstaande categorieën:

  • vmbo’ers die een leerwerktraject volgen voor een basisberoepsgerichte leerweg;
  • mbo’ers die een beroepsbegeleidende leerweg (BBL)  volgen;
  • hbo’ers die een duale of deeltijdopleiding volgen op het gebied van techniek, landbouw of natuurlijke omgeving;
  • promovendi of technologisch ontwerpers in opleiding.

Met deze subsidieregeling wil de overheid stimuleren dat werkgevers praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aanbieden aan kwetsbare jongeren, studenten die een studie volgen voor beroepen waarin personeelstekorten worden verwacht en wetenschappelijk personeel dat onmisbaar is voor de kenniseconomie.

Extra subsidie in 2019/2020 voor de sectoren landbouw, horeca en recreatie
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap kondigde op 9 september 2019 aan voornemens te zijn de komende vijf jaar € 10,6 miljoen extra beschikbaar te maken als onderdeel van de Subsidieregeling Praktijkleren. Zie Mededeling Minister • 29-08-2019 • MBO/16512737 • Stcr 2019 49395. Met ingang van het studiejaar 2019/2020 komen leerbedrijven in de sectoren landbouw, horeca en recreatie die werknemers in dienst hebben die een beroepsbegeleidende leerweg volgen in het middelbaar beroepsonderwijs (BBL) in aanmerking voor deze extra subsidie. Deze extra subsidie komt bovenop de reguliere subsidie vanuit de Subsidieregeling Praktijkleren (van maximaal € 2.700).

Om te beoordelen of u in een sector valt die in aanmerking komt voor de extra subsidie, moet jede code van de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gecontroleerd worden. Leerbedrijven waarvan de hoofdactiviteit een SBI-code heeft die voorkomt in het door de Minister gepubliceerde overzicht , kunnen in aanmerking komen voor de extra subsidie praktijkleren.

De extra subsidie zal, net als de subsidie praktijkleren, pas na afloop van het studiejaar worden uitgekeerd. De aanvraag periode loopt van 1 juni 2020 tot en met 16 september 2020.

Let op bewaartermijn voor gebruikte documenten!
Om de subsidie aan te kunnen vragen heeft u een aantal documenten nodig (zie ook hier). Deze documenten hoeft u bij de aanvraag niet mee te zenden maar u moet deze wel bewaren.
De bewaartermijn bedraagt vijf jaar, gerekend vanaf de start van het studiejaar. Ook het aanvraagformulier dient vijf jaar bewaard te blijven.
Met de bewaartermijn wordt bewerkstelligd dat formulier en documenten beschikbaar zijn voor een steekproefcontrole.

Behoefte aan ondersteuning of om (kort) te klankborden?
Heeft u behoefte aan ondersteuning of wilt u (kort) hierover met iemand praten, klankborden of overleggen? Wij zijn graag bereid om u hierover vrijblijvend te woord te staan.
Ook kunnen wij u waar mogelijk helpen en ondersteunen bij dit onderwerp of dieper met u op dit onderwerp ingaan.

Neem contact met ons op via de telefoon (076 597 27 11), e-mail, website of loop eenvoudig even bij ons binnen aan de Beukenlaan 4 in Zundert. Wij nemen graag even de tijd om met u kennis te maken en u te woord te staan.

www.chalant.eu
mis geen artikelen of berichten; abonneer u op onze gratis  Chalant Alert!

bronvermelding / verantwoording / relevant referentiemateriaal:
website RVO
Mededeling Minister • 29-08-2019 • MBO/16512737 • Stcr 2019 49395)
Subsidie praktijkleren 2018-2019