Herfst tips 2019 voor ondernemers

Nog even en het is echt herfst en voor we het weten is het december en koersen we aan op de feestdagen en het jaareinde. Voldoende reden om even stil te staan en te bedenken wat nog aandachtspunten zijn voor dit, op zijn einde, lopende jaar. Dit kan gericht zijn op operationeel gebied, strategische doel of planvorming, ondernemingsstructuur én fiscale optimalisaties.

In dit bericht geven wij u enkele tips / aandachtspunten om nog dit jaar mee te nemen, door te nemen of te overwegen. In willekeurige volgorde:

Personeelsbeloningen
Uw personeel is u natuurlijk veel waard. Zeker in deze tijd van krapte op de arbeidsmarkt is het van belang uw personeel te binden en te belonen.
Belonen kan fiscaal vriendelijk via de WerkKostenRegeling (WKR). Tegelijkertijd heeft de WerkKostenRegeling de nodige voeten in de aarde.
Besef dat de WKR kansen bied maar aan de andere kant ook geld kost (werkgeverslasten) indien u de zgn. vrije ruimte van 1,2% overschrijdt.  

Houd hier rekening mee als u uw personeel een bonus, een netto onkostenvergoeding, een personeelsuitje of een kerstpakket wilt verstrekken.
Kom reeds nu in de herfst in actie om niet in de winter voor een voldongen feit gesteld te worden.

Investeren in vaste activa
Met het oog op de zgn. KleinschaligheidsInvesteringsRegeling kan het interessant zijn om te kijken naar de door u in het boekjaar reeds gedane investeringen en de investeringsagenda of -plannen. Ook in het nieuwe jaar. Door te ‘schuiven’ met investeringen of investeringsverplichtingen wordt het wellicht mogelijk om de investeringsaftrek te optimaliseren. Afhankelijk van uw situatie door investeringen naar voren te halen of juist naar komend boekjaar te vertragen.

Dividend uitkeren (enkel voor BV ondernemers)
Omdat per 1 januari 2020 het box 2 tarief verhoogd wordt van 25% naar 26,28% is het opportuun om na te gaan of het voor u interessant is om nog in 2019 dividend uit te keren en dividenduitkering geheel of gedeeltelijk niet langer uit te stellen. Bij een bruto uitgekeerd dividend van EUR 100.000 scheelt dit EUR 1.280,- aan belasting.
Let op 1: er geldt géén overgangsregeling voor reeds opgepotte reserves uit het verleden!
Let op 2: indien u het dividend per einde 2019 (peildatum 1-1-2020) niet heeft besteed, geschonken, terug in de BV heeft gestort als agio of in een Open Fonds voor Gemene Rekening (OFGR) heeft ondergebracht telt het netto ontvangen dividend mee bij uw Box 3 vermogen en betaalt u in het kader van deze hoedanigheid Box 3 heffing!

Voorlopige winstaangifte 
Het plannen van de voorlopige aanslagen van de ondernemer of de onderneming zijn altijd precair. Er is meestal de wens om niet de lasten voor de baat te moeten afdragen aan de Belastingdienst en aan de andere kant verlangt de Belastingdienst dat de (voorlopige)aangifte pas houdt met de werkelijk gerealiseerde resultaten.
Door in de herfst van dit boekjaar op basis van een bijgestelde estimate de voorlopige aanslag te herzien wordt voorkomen dat de Belastingdienst later kan stellen dat de voorlopige aangifte niet strookte met de werkelijkheid. Tegelijkertijd wordt in het nieuwe fiscaal jaar de (kans op) hoge heffingsrente beperkt.
Voor IB ondernemers is daarbij de jedoch kleine aanvulling dat indien de voorlopige aanslag(en) uit privé gelden betaald worden deze een verlagend effect hebben op de Box3 grondslag en Box3 inkomstenbelasting.

 

Behoefte aan ondersteuning of om (kort) te klankborden?
Heeft u behoefte aan ondersteuning of wilt u (kort) hierover met iemand praten, klankborden of overleggen? Wij zijn graag bereid om u hierover vrijblijvend te woord te staan.
Ook kunnen wij u waar mogelijk helpen en ondersteunen bij dit onderwerp of dieper met u op dit onderwerp ingaan.

Neem contact met ons op via de telefoon (076 597 27 11), e-mail, website of loop eenvoudig even bij ons binnen aan de Beukenlaan 4 in Zundert. Wij nemen graag even de tijd om met u kennis te maken en u te woord te staan.

www.chalant.eu
mis geen artikelen of berichten; abonneer u op onze gratis  Chalant Alert!

bronvermelding / verantwoording / relevant referentiemateriaal: