boeken en referentie

Handboek Ondernemen 2019 gepubliceerd

Wilt u een bedrijf starten of heeft u al een onderneming? De Belastingdienst poogt u met het Handboek Ondernemen wegwijs te maken in uw fiscale rechten en plichten. De editie 2019 is inmiddels gepubliceerd.

Jaarlijks naslagwerk
Het Handboek Ondernemen wordt jaarlijks door de Belastingdienst uitgegeven / geupdate en poogt met name de beginnende of oriënterende ondernemer wegwijs te maken in de relevante fiscale rechten en plichten.  Het handboek is vooral gericht op de zelfstandige ondernemer die daarbij zelf (deels) zijn administratie doet, maar geeft ook nuttige informatie als de onderneming een andere rechtsvorm heeft.

U kunt dit Handboek downloaden van de site van de Belastingdienst via deze link.

Inhoud
De keuzes die een ondernemer maakt, kunnen fiscale gevolgen hebben. Het gaat dan om keuzes zoals de rechtsvorm van de onderneming en de financiering ervan. In het handboek wordt de ondernemer wegwijs gemaakt in zijn fiscale rechten en verplichtingen.

Het handboek geeft ten eerste algemene informatie die met name van belang is voor iedereen met een onderneming. Het betreft praktische informatie zoals met welke organisaties krijgt of heeft de ondernemer te maken, welke spelregels worden er gehanteerd, wat is het belang van een goede boekhouding of administratie? Verder wordt in het handboek uitgebreid aandacht geschonken aan de berekening van de fiscale winst, waarbij zaken als omzet, bedrijfskosten, afschrijvingen, etcetera een rol spelen. In het handboek wordt bovendien onder andere aangegeven waarmee de ondernemer rekening moet houden als hij personeel in dienst neemt of als hij internationaal zaken gaat doen.

Behoefte aan ondersteuning of om (kort) te klankborden?
Heeft u naar aanleiding van dit artikel of anderszins behoefte aan ondersteuning of wilt u (kort) hierover met iemand praten, klankborden of overleggen?
Wij zijn graag bereid om u hierover vrijblijvend kort te woord te staan of dit onderwerp uitgebreider met u uit te diepen, te bespreken of u bij een concrete vraag of situatie te helpen of ondersteunen.

Neem hiervoor contact met ons op via de telefoon (076 597 27 11), e-mail (helpmij@chalant.eu), website (www.chalant.eu) of loop eenvoudig even bij ons binnen aan de Beukenlaan 4 in Zundert. Wij nemen graag even de tijd om met u kennis te maken en u te woord te staan. Natuurlijk altijd vrijblijvend en initieel zonder kosten!

www.chalant.eu
mis geen artikelen of berichten; abonneer u op onze gratisNieuws update

bronvermelding / verantwoording / relevant referentiemateriaal:
site Belastingdienst