DGA, regel uw zakelijke borgstelling!

Een bank eist vaak van u als DGA dat u borg staat voor kredieten die de bank verstrekt aan uw BV. Dit is ook zo als er geen enkele twijfel is aan de kredietwaardigheid. Als de bank u later aanspreekt voor de borg, dan kan u dit verlies aftrekken in box I, mits de borg zakelijk is. Hiervoor moet aannemelijk zijn dat een (niet-winstafhankelijke) borgstellingsvergoeding kan worden bepaald waartegen een onafhankelijke derde ook bereid zou zijn geweest borg te staan, onder overigens dezelfde voorwaarden en omstandigheden. Zorg daarom dat uw borgstelling geregeld is!

Indien u borg staat voor leningen die uw BV heeft afgesloten of gaat afsluiten is het volgende van belang.
Als u in de toekomst als borg wordt aangesproken, kunt u de betaling aan de kredietverstrekker mogelijk aftrekken in box I. Dit kan alleen als aannemelijk is dat een onafhankelijke derde in dezelfde situatie ook borg zou gaan staan. Om de kansen in een eventuele discussie hierover met de Belastingdienst te vergroten, is het van belang om vanaf het begin de borgstelling goed te regelen en vast te leggen. Daarmee voorkomt u dat u, net als de dga in een recente rechtbankuitspraak, bij voorbaat kansloos bent.

Wat moet u doen?
Om te beoordelen of uw borgstelling goed geregeld is, is van belang om op korte termijn de gevolgen van deze ontwikkeling voor uw situatie in kaart te brengen.

Bepaald moet worden of een onafhankelijke derde in dezelfde situatie ook borg zou gaan staan. Belangrijke vragen die hiermee samenhangen:

  • Is er een schriftelijke borgstellingsovereenkomst?
  • Is er een borgstellingsvergoeding overeengekomen en zo ja, hoe hoog is deze?
  • Hoe is de borgstellingsvergoeding bepaald?
  • Zijn er zekerheden afgesproken of zijn er andere afspraken gemaakt voor als de financiële situatie van de BV verslechtert?

Toelichting 
In een recente rechtbank uitspraak was een DGA in kwestie vrijwel kansloos omdat hij de borg niet goed had geregeld. Zo had hij geen schriftelijke borgstellingsovereenkomst, was er geen borgstellingsvergoeding overeengekomen en zekerheden of andere afspraken gemaakt. Voorkom dat u ook kansloos bent en regel de borgstelling.

Hulp nodig?

Heeft u behoefte om (kort) hierover met iemand praten, te klankborden of overleggen?
Wij zijn graag bereid om u hierover vrijblijvend te woord te staan en zeker bereid u waar mogelijk te helpen of te ondersteunen.

U kunt ons op werkdagen bellen op 076 597 27 11, ons een e-mail bericht sturen via helpmij@chalant.eu of contact opnemen via onze website www.chalant.eu

www.chalant.eu

bronvermelding / verantwoording / relevant referentiemateriaal:
Rechtbank • 04-05-2017 • 15/03139 • ECLI:NL:RBNNE:2017:1599