Belastingplannen 2020 (Prinsjesdag 2019)

Op Prinsjesdag, 17 september 2019, heeft het kabinet het pakket Belastingplan 2020 aangeboden aan de Tweede Kamer. De voorstellen staan in het teken van lagere lasten op arbeid, de aanpak van belastingontwijking en -ontduiking, een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor reële economische activiteiten en verdere vergroening. Veel van deze voorgestelde maatregelen treden in werking op 1 januari 2020.

Let op de aangekondigde maatregelen zijn nog niet definitief en moeten nog in het parlement worden behandeld. De maatregelen kunnen daarom nog veranderen. Daarnaast bevat het belastingpakket zeer veel kleine en grotere maatregelen die financiële impact kunnen hebben op nu nog onvoorziene gebieden. De komende tijd gaan fiscalisten in Nederland aan de slag alle wijzigingen door te nemen en door te werken en zal er meer duidelijkheid ontstaan.

Vrijwel elke belastingbetaler wordt linksom of rechtsom geraakt door de voorgestelde wijzigingen. In veel gevallen zal het zinvol zijn om uw fiscale positie goed door te spreken met uw accountant en/of belastingadviseur om het effect van wijzigingen op uw situatie geschetst door te spreken en om waar mogelijk gebieden te identificeren waar geanticipeerd kan worden op (de) voorgestelde wijzigingen.

In de media
In de media wordt door diverse collega’s en (nieuws)redacties volop aandacht aan deze plannen besteed in gedrukte media, websites en (digitale) nieuwsbrieven.
Omdat de inhoud van ons niet anders zijn kiezen wij ervoor om niet zelf weer de zoveelste zelfde opsomming te maken maar te verwijzen naar een aantal van onze collega’s die dit in onze ogen ook heel goed kunnen en heel goed hebben gedaan:

De collega’s van Taxlive stelde voor u een eerste overzicht samen van de belastingplannen 2020, waar wij graag naar verwijzen:

Belastingwijzigingen voor de ondernemer vanaf 2020

Overzicht Belastingplan 2020
Overzicht Overige fiscale maatregelen 2019

Ook de collega’s van KPMG Meijburg hebben een webpagina gebouwd om de berichtgeving over de maatregelen uit het Belastingplan 2018 en belangrijke wijzigingen tijdens de parlementaire behandeling overzichtelijk voor u op een rij te zetten:

Belastingplan 2020
Fiscale maatregelen voor 2020

Naarnaast hebben zij een memorandum geschreven over de maatregelen uit het Belastingplan 2019 om deze helder voor u op te sommen. De betreffende download pagina vind u hier.

En ook de collega’s van BDO Nederland hebben een webpagina gebouwd en een update geschreven:

Belastingplan 2020
Update Belastingplan 202o (download)

Wat ons opvalt
Zoals altijd bevat Prinsjesdag weer verrassingen. De stukken bestuderend en leggend naast hetgeen wat breeduit in de media wordt uitgedragen vallen ons de navolgende zaken op waar wij u nadrukkelijk op willen wijzen. In willekeurige volgorde zijn dit:

 • In de InkomstenBelasting Box1 wordt al in 2020 het twee-schijven stelsel ingevoerd. Het toptarief komt hiermee op 49,5%.
  op zich goed nieuws…. maar of andere heffingen verhoogd worden (zvw bijdrage?) of heffingskortingen verlaagd worden word niet vermeld. 
 • De Zelfstandigenaftrek voor IB ondernemers die voldoen aan het 1225 urencriterium wordt per 2020 met stappen van EUR 250,- afgebouwd
 • Grondslagverminderende posten (zoals de zelfstandigenaftrek, de meewerkaftrek en ook de MKB winstvrijstelling) gaan vanaf 2020 niet langer tegen het toptarief IB maar, in stappen, juist tegen het laagtarief in aftrek gebracht worden (37,35%)
  Ook de aftrekbare kosten met betrekking tot de eigen woning (zoals hypotheekrenteaftrek) behoort tot de grondslagverminderende posten
 • De Overdrachtsbelasting van niet-woningen (dus bedrijfsgebouwen, -ruimten en -grond) gaat van 6% naar 7%
  Het tarief voor woningen blijft 2%; maar let op, dit is nog steeds een tijdelijke verlaging zonder dat een einddatum bepaald is. 
 • Voor het doen van de eindopgave WerkKostenRegeling krijgen de werkgevers een tijdvak extra de tijd.

Behoefte aan ondersteuning of om (kort) te klankborden?
Heeft u behoefte aan ondersteuning of wilt u (kort) hierover met iemand praten, klankborden of overleggen? Wij zijn graag bereid om u hierover vrijblijvend te woord te staan.
Ook kunnen wij u waar mogelijk helpen en ondersteunen bij dit onderwerp of dieper met u op dit onderwerp ingaan.

Neem contact met ons op via de telefoon (076 597 27 11), e-mail, website of loop eenvoudig even bij ons binnen aan de Beukenlaan 4 in Zundert. Wij nemen graag even de tijd om met u kennis te maken en u te woord te staan.

www.chalant.eu
mis geen artikelen of berichten; abonneer u op onze gratis  Chalant Alert!

bronvermelding / verantwoording / relevant referentiemateriaal:
Brondocumenten Prinsjesdag 2019
# Belastingplan 2020