Belastingdienst wijst massaal bezwaar box 3 af

Naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad over de vermogensrendementsheffing (box 3) gaat de Belastingdienst het massaal bezwaar afwijzen. Dat schrijft de Belastingdienst op zijn website in een update.

Massaal bezwaar
Het gevolg van het afwijzen van het massaal bezwaar is dat de aanslagen van de desbetreffende belastingplichtigen niet worden aangepast. Indien belastingplichtigen uitstel van betaling hebben gekregen voor het bedrag van de aanslag dan moeten zij dit bedrag alsnog betalen. Over het bedrag berekent de fiscus belastingrente.

Het massaal bezwaar wordt afgewezen middels een collectieve uitspraak. Betrokken belastingplichtigen krijgen geen aparte brief. De collectieve uitspraak wordt gepubliceerd in de Staatscourant.

 

Beroep
Het is mogelijk om een individuele uitspraak aan te vragen en daartegen in beroep te gaan. Het verzoek om een individuele uitspraak moet worden gedaan binnen een redelijke termijn na publicatie van de collectieve uitspraak bij de eenheid waar de belastingplichtige onder valt. Het in te dienen beroep kan alleen gaan over de vraag of er in de individuele situatie sprake is van een buitensporig zware last.

Behoefte aan ondersteuning of om (kort) te klankborden?
Heeft u behoefte aan ondersteuning of wilt u (kort) hierover met iemand praten, klankborden of overleggen? Wij zijn graag bereid om u hierover vrijblijvend te woord te staan.
Ook kunnen wij u waar mogelijk helpen en ondersteunen bij dit onderwerp of dieper met u op dit onderwerp ingaan.

Neem contact met ons op via de telefoon (076 597 27 11), e-mail (helpmij@chalant.eu), website (www.chalant.eu) of loop eenvoudig even bij ons binnen aan de Beukenlaan 4 in Zundert. Wij nemen graag even de tijd om met u kennis te maken en u te woord te staan.

 

www.chalant.eu
mis geen artikelen of berichten; abonneer u op onze gratisNieuws update

bronvermelding / verantwoording / relevant referentiemateriaal:

# Belastingdienst
Hoge Raad 17/05606