Digitale Aangifte Belastingdienst

Aandachtspunten aangifte omzetbelasting

De belastingdienst heeft in een handreiking een een aantal zaken met betrekking tot de btw-aangifte onder de aandacht gebracht. Wij lichten enkele voor u eruit.

Nieuw btw-nummer bij rechtsvormwijziging
Bij een rechtsvormwijziging wijzigt ook het btw-nummer.

Het is van belang om de aangifte omzetbelasting te doen onder het juiste btw-nummer. De aangiftegegevens van de nieuwe rechtsvorm moeten worden aangegeven onder het btw-nummer van de nieuwe rechtsvorm. Geef daarom een rechtsvormwijziging tijdig door en vraag een nieuw btw-nummer aan.

Eventuele suppleties en bezwaren dienen, ook na een rechtsvormwijziging, op het juiste btw-nummer ingediend te worden. Moet er een correctie worden aangebracht bij de oude rechtsvorm? Dien dan een suppletie in of maak bezwaar met gebruik van het btw-nummer van deze oude rechtsvorm.

Vrijgestelde prestaties of ontheffing
Doe geen aangifte bij vrijgestelde prestaties of ontheffing van administratieve verplichtingen.

Voor ondernemers die alleen vrijgestelde prestaties verrichten of aan wie ontheffing van de administratieve verplichtingen btw is verleend, hoeft géén aangifte omzetbelasting te worden ingediend. Deze ondernemer ontvangt dan ook geen uitnodiging om een aangifte in te dienen.

Een ingediende aangifte corrigeren
Het systeem van de Belastingdienst kan slechts één aangifte omzetbelasting per btw-nummer en tijdvak verwerken. Commerciële aangiftesoftware biedt vaak de mogelijkheid om meerdere aangiften omzetbelasting over hetzelfde tijdvak in te dienen. Een 2de aangifte kan in het systeem van de Belastingdienst niet worden verwerkt. Een eerder ingediende btw-aangifte wordt door het systeem niet overschreven. U krijgt hiervan geen melding en uw systeem zal aangeven dat de aangifte succesvol is verzonden. Dit is dus niet het geval.

Een al ingediende aangifte kunt u op 4 manieren wijzigen:

  • Kleine correcties (< € 1.000) kunnen meegenomen worden in de eerst volgende aangifte.
  • Dien een suppletie in via het digitale formulier suppletie omzetbelasting.
  • Teken digitaal bezwaar aan tegen de aangifte op belastingdienst.nl via het beveiligde gedeelte voor ondernemers.
  • Teken schriftelijk bezwaar aan tegen de eigen aangifte.

Suppletie indienen
De suppletie moet worden ingestuurd na afloop van de aangiftetermijn. Het ‘oude’ bedrag moet worden betaald. Voor het verschil moet u wachten op de aanslag of beschikking.

Vanaf 1 januari 2018 kunt u een correctie op een btw-aangifte (‘suppletie’) alleen nog maar digitaal doorgeven. De volgende manieren zijn mogelijk:

  • U geeft de suppletie digitaal door met uw eigen software.
  • U geeft de suppletie door op belastingdienst.nl bij het onderdeel Inloggen voor ondernemers.

Tips bij gebruik van het suppletieformulier
Vul uw gegevens in als contactpersoon op het suppletieformulier. Indien de belastingdienst vragen heeft wordt namelijk deze contactpersoon gebeld.

Vul bij vragen 1 tot en met 5e de totaalbedragen in van het tijdvak waarover u de suppletie indient. Het enkel invullen van de correctiebedragen leidt tot een onjuiste verwerking van de suppletie. U moet dan alsnog bezwaar aantekenen tegen de naheffingsaanslag of vermindering.

Als rubriek 5f “Saldo al aangegeven bedrag over betreffende tijdvak” niet wordt ingevuld, wordt er vanuit gegaan dat er eerder nog geen bedrag is aangegeven. Dit leidt in de meeste gevallen tot een onjuiste naheffingsaanslag of vermindering. Vul deze rubriek daarom altijd in.

Behoefte om (kort) te klankborden?
Heeft u behoefte om (kort) hierover met iemand praten, te klankborden of overleggen?
Wij zijn graag bereid om u hierover vrijblijvend te woord te staan en zeker bereid u waar mogelijk te helpen, te ondersteunen.

Natuurlijk kunnen wij u prima en tegen een scherpe prijs ontzorgen voor wat betreft het verzorgen van uw periodieke BTW aangifte(n) en de hierbij horende financiële administratie. Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te verkennen.

U kunt ons op werkdagen bellen op 076 597 27 11, ons een e-mail bericht sturen via helpmij@chalant.eu of contact opnemen via onze website www.chalant.eu

 

www.chalant.eu

bronvermelding / verantwoording / relevant referentiemateriaal:
# nieuwsbericht Rijksoverheid
# EU Richtlijn