Wijziging schenkregels België op komst

Voor inwoners van België is het nu nog mogelijk om via een buitenlandse notaris een schenking notarieel vast te leggen zonder dat verplicht in België schenkingsrecht verschuldigd is. Op basis van een wetsvoorstel dat onlangs door de Kamercommissie Financiën in België is goedgekeurd, is dit per 1 december 2020 niet meer mogelijk. Maar dat betekent niet dat het niet meer mogelijk is belastingvrij te schenken als inwoner van België!

Interessant artikel
Onze collega’s van Joanknecht hebben hierover , in onze ogen, interessant artikel geschreven.

Wij verwijzen dan ook graag naar dit artikel mocht u hier zelf vragen over hebben. U vind dit artikel via deze link:  https://www.joanknecht.nl/schenkingsrecht-bij-schenking-via-nederlandse-notaris/

Behoefte aan ondersteuning of om (kort) te klankborden?
Heeft u behoefte aan ondersteuning of wilt u (kort) hierover met iemand praten, klankborden of overleggen? Wij zijn graag bereid om u hierover vrijblijvend te woord te staan.
Ook kunnen wij u waar mogelijk helpen en ondersteunen bij dit onderwerp of dieper met u op dit onderwerp ingaan.

Neem contact met ons op via de telefoon (076 597 27 11), e-mail (helpmij@chalant.eu), website of loop eenvoudig even bij ons binnen aan de Beukenlaan 4 in Zundert.
Wij nemen graag even de tijd om met u kennis te maken en u te woord te staan.

www.chalant.eu

Dit bericht is geplaatst op onze website onder Chalant Alert!.
Deze berichten worden vervolgens doorgeplaatst naar Facebook en Twitter en wekelijks op zaterdag verzameld verstuurd naar een verzamel e-maillijst.
Wilt u geen bericht missen, volg dan onze Facebook pagina, onze Twitter lijn en/of abonneer u op onze  Chalant Alert! e-mail lijst.

bronvermelding / verantwoording / relevant referentiemateriaal:

# Joanknecht