Minderheidsaandeelhouder in werk bv is niet (meer) automatisch werknemer

Tot onlangs was de geldende regel dat een minderheidsaandeelhouder nooit het betalen van premies werknemersverzekeringen kon vermijden door in dienst te treden bij de eigen (Persoonlijke) Holding en via een management overeenkomst te gaan werken voor de werkmaatschappij.  Een recent arrest van de Hoge Raad geeft aanleiding deze zienswijze drastisch te herzien én waar relevant afstemming met Belastingdienst / UWV en Pensioenfonds te gaan opstarten.

Artikel
Onze collega’s van ACCONAVM hebben hierover een, naar onze mening uitmuntend, informatief artikel geschreven en gepubliceerd op hun website. Wij hadden het zelf niet duidelijker kunnen verwoorden en verwijzen dan ook graag naar deze content.

U kunt de content vinden via deze link.

Doe er uw voordeel mee

Let op dat dit wel ingewikkelde en delicate materie is. Het is mogelijk dat de Belastingdienst inning van premies vordert terwijl bijvoorbeeld het UWV een uitkeringsclaim afwijst. Zonder dat de betaalde premies dan alsnog teruggeclaimd kunnen worden. Derhalve is ons advies altijd om als dit speelt zowel bij de Belastingdienst, het UWV én bij het Pensioenfonds instemming met de zienswijze te verkrijgen ter behoud van rechten.

Behoefte aan ondersteuning of om (kort) te klankborden?
Heeft u behoefte aan ondersteuning of wilt u (kort) hierover met iemand praten, klankborden of overleggen? Wij zijn graag bereid om u hierover vrijblijvend te woord te staan. Ook kunnen wij u waar mogelijk helpen en ondersteunen bij dit onderwerp of dieper met u op dit onderwerp ingaan.