Investeringsaftrek bij goed jaarresultaat

Als u in een bedrijfsmiddel investeert, heeft u onder voorwaarden recht op investeringsaftrek. Voor het benutten van de aftrek is in principe het moment van ingebruikname bepalend. Verder zijn het moment van investeringsverplichting en het moment van betaling relevant.
Mogelijk kunt u hiermee een volkomen legitiem fiscaal voordeel behalen.

Hoofdregel

Als u in een boekjaar investeert in bedrijfsmiddelen, dan kunt u in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA).
De bedrijfsmiddelen waarin u investeert, moeten dan wel in aanmerking komen voor investeringsaftrek (kwalificeren).

Naast de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek is er ook MilieuInvesteringsAftrek (MIA) en EnergieInvesteringsAftrek (EIA).

Investeringsmoment

Voor de KIA zijn een tweetal momenten belangrijk: het moment waarop de onherroepelijke investeringsbeslissing is genomen (investeringsmoment) en het moment waarop het bedrijfsmiddel in gebruik is genomen (ingebruiknamedatum).

Risico’s en kansen

Neemt u een in 2021 aangeschaft bedrijfsmiddel bijvoorbeeld pas in 2022 in gebruik? Dan schuift het recht op investeringsaftrek door naar 2022. Hierop geldt een uitzondering als u het bedrijfsmiddel in 2021 geheel of gedeeltelijk betaalt. Dan bestaat er toch recht op investeringsaftrek, maar dan mag de aftrek in 2021 niet hoger zijn dan het bedrag dat op de investering is (aan)betaald. Het eventueel nog niet in aftrek gebrachte deel kunt u wel doorschuiven naar volgende jaren en dan alsnog in aftrek brengen (afhankelijk van de ingebruikname).

Bijvoorbeeld:

Stel u investeert in 2021 in een machine van € 55.000, dit is de enige investering die jaar en doet dit jaar een (aan)betaling van € 6.000.
De machine wordt pas in het eerste kwartaal van 2022 geleverd en in gebruik genomen.

U heeft dan recht op 28% investeringsaftrek (€ 15.400), maar u kunt maximaal de aanbetaling van € 6.000 in 2021 als investeringsaftrek in aanmerking nemen. De restantaftrek van € 9.400 schuift dan door naar 2022.

Let op: het recht op investeringsaftrek vervalt bij ingebruikname na 12 maanden na de investering en als nog geen aanbetaling van minstens 25% is gedaan.

Behoefte aan ondersteuning of om (kort) te klankborden?
Heeft u behoefte aan ondersteuning of wilt u (kort) hierover met iemand praten, klankborden of overleggen? Wij zijn graag bereid om u hierover vrijblijvend te woord te staan.
Ook kunnen wij u waar mogelijk helpen en ondersteunen bij dit onderwerp of dieper met u op dit onderwerp ingaan.

Neem contact met ons op via de telefoon (076 597 27 11), e-mailwebsite of loop eenvoudig even bij ons binnen aan de Beukenlaan 4 in Zundert.
Wij nemen graag even de tijd om met u kennis te maken en u te woord te staan. Uiteraard kan kennismaken of overleggen in deze tijd ook via een tevoren gepland videogesprek.

Chalant logo aaa