Zonnepanelen op dak

Zonnepanelen BTW teruggave

Heeft u of wilt u zonnepanelen op uw eigen woning laten installeren, regelt uw installateur niet (volledig) de BTW teruggave en wilt u hulp en/of assistentie en/of zoveel mogelijk ontzorgd worden voor wat betreft de Belastingdienst? Chalant regelt het voor u.

Wanneer komt u in aanmerking voor BTW teruggave op geïnstalleerde zonnepanelen?

U komt in aanmerking voor teruggave van betaalde BTW op geïnstalleerde zonnepanelen als u:

 • als particulier belastingpichtige bekend bent bij de Belastingdienst
 • de zonnepanelen aangesloten zijn op het lichtnet
 • de zonnepanelen op uw naam zijn aangeschaft

Wat is het voordeel

Door BTW terug te vragen voor de geïnstalleerde zonnepanelen verhoogt u het rendement op uw panelen. U kunt zowel de BTW op de panelen zelf als de BTW van de installateur terugvragen. Volledigheidshalve merken wij op: onder aftrek van een (jaarlijks) een forfetair bedrag voor privégebruik van de zelf opgewerkte elektriciteit.

Wat Chalant voor u kan betekenen

Wij kunnen u helpen, ondersteunen of ontzorgen met de volgende elementen die bij het terugvragen van BTW op geënstalleerde zonnepanelen ‘om de hoek komen kijken’:

 • Aanmelding bij de Belastingdienst als ondernemer
 • Indienen van de BTW aangifte(n) in het eerste kalenderjaar
 • Aanvragen vrijstelling van verdere BTW verplichtingen (gericht op het tweede kalenderjaar en verder)
 • Meelezen en adviseren over correspondentie van de Belastingdienst

Daarnaast kunnen wij u van dienst zijn met en bij diverse fiscale vragen en onderwerpen zoals bijvoorbeeld inkomstenbelasting, schenkbelasting, erfbelasting, vermogensplanning.

Kosten 

Natuurlijk zijn er aan deze dienstverlening kosten verbonden. Deze bedragen bij een volledig digitale afhandeling EUR 125,- (+ btw die wij voor u terugvragen in de eerste BTW aangifte).

Actie

Om voor u in actie te komen hebben wij een opdracht (e-mail) en de volgende documenten (als pdf bijlage) van u nodig:

 • kopie identiteitsbewijs van de aanvrager (voor en achterzijde!)Start nu
 • kopie factuur van de aanschaf en installatie van de panelen
 • kopie offerte van de geïnstalleerde installatie met daarin vernoemd de maximale Wattpiek van de installatie
 • kopie recente energienota

Stuur deze in een e-mail naar ons toe en wij nemen op basis hiervan contact met u op.

Liever eerst contact om nader kennis te maken?

Wilt u eerst telefonisch meer weten of heeft u specifieke vragen? Bel ons dan op nummer 076 597 27 11 of een e-mail bericht en wij staan u graag vrijblijvend te woord.

Naam + slogan (breed)