COVID-19

Coronavirus: verlenging en uitbreiding noodpakket banen en economie

Sommige ondernemers en werkenden kunnen ook de komende periode financiële ondersteuning vanwege de aanhoudende impact van het coronavirus. Zie voor meer informatie de webpagina van de Rijksoverheid.

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/05/20/coronavirus-verlenging-en-uitbreiding-noodpakket-banen-en-economie

Kennis en ontwikkelingen
De ontwikkelingen gaan nu razendsnel en er wordt veel in de media gecommuniceerd door diverse partijen.
Wij proberen zoveel als mogelijk om de brede ontwikkelingen van (de impact van het virus) en de inhoud van de aangekondigde regelingen bij te houden, te bestuderen en te begrijpen. Tegelijkertijd staan wij u u bij als u ons belt of mailt en berichten wij u als wij concrete zaken hebben die wij u kunnen adviseren of waar wij u op willen attenderen.

Helaas is dit een krachtenveld waarbij wij niet én, én, én kunnen realiseren, hoe graag wij dit ook zouden willen. Dit is geen excuus maar realiteit. 

Desondanks kunt u ons bellen of mailen als u vragen heeft of even wilt klankborden. Wij helpen graag om de berichtgeving, de richtlijnen en beleidsregels te interpreteren en u te sparren over de toepassing en implicaties daarvan. Waar nodig of relevant kunnen wij zo nodig verwijzen naar andere partijen of websites die zaken reeds hebben uitgewerkt zodat wij onze middelen en tijd zo efficiënt mogelijk kunnen inzetten. Zie ook de bronnen hieronder in dit bericht.

Wij vertrouwen op uw begrip en danken u voor uw vertrouwen.

Behoefte aan ondersteuning of om (kort) te klankborden?
Heeft u behoefte aan ondersteuning of wilt u (kort) hierover met iemand praten, klankborden of overleggen? Wij zijn graag bereid om u hierover vrijblijvend te woord te staan.
Ook kunnen wij u waar mogelijk helpen en ondersteunen bij dit onderwerp of dieper met u op dit onderwerp ingaan.

Neem contact met ons op via de telefoon (076 597 27 11), e-mailwebsite of loop eenvoudig even bij ons binnen aan de Beukenlaan 4 in Zundert. Wij nemen graag even de tijd om met u kennis te maken en u te woord te staan.

www.chalant.eu
mis geen artikelen of berichten; abonneer u op onze gratis  Chalant Alert!

bronvermelding / verantwoording / relevant referentiemateriaal:

Rijksoverheid
# Kamerbrief Noodpakket banen en economie 2.0

# Kamer van Koophandel