Thuiswerken

Praktische thuiswerktips voor werknemers

Om de verspreiding van het coronavirus te vertragen, werken zoveel mogelijk mensen – waar mogelijk – voorlopig thuis. Arboned heeft een praktische thuiswerkgids voor werknemers gemaakt. Wij bevelen deze van  harte aan om door te nemen. Ook zeker vanuit ‘goed werkgeverschap’. 

Goed werkgeverschap
Vanuit goed werkgeverschap maar ook volgens de Arbowet moet u als werkgever in uw arbobeleid ook aandacht besteden aan de thuiswerkplek. Zeker als uw werknemers op uw initiatief of op regelmatige basis thuiswerken, bent u verplicht na te gaan of de thuiswerkplek aan alle daaraan te stellen ergonomische eisen voldoet!

Nu hebben wij echter te maken met een bijzonder situatie waarin het thuiswerken (dringend) wordt geadviseerd vanuit de overheid. Hoewel u hieraan als werkgever gehoor moet geven, kan in onze ogen niet worden verwacht dat u direct checkt of en regelt dat uw werknemers 100% tip top conform de geldende Arbo eisen thuiswerkplekken hebben of alle juiste spullen hiervoor (gelijk) beschikbaar kan stellen. De zorgplicht van de werkgever geldt echter nog steeds…

Praktische thuiswerkgids
Om u te ondersteunen bij uw zorgplicht en uw werknemers te helpen om op een fijne manier thuis te werken heeft Arboned de praktische gids “Eerste hulp bij thuiswerken” voor werknemers opgesteld. Deze is vrij om te downloaden, zonder dat u eerst uw gegevens op een landingspagina hoeft in te geven.

Wij bevelen lezing van harte aan Ook in het kader van uw zorgplicht…

U vind deze thuiswerkgids via deze link: https://www.arboned.nl/uploads/inline/ArboNed_Thuiswerken.pdf 

Behoefte aan ondersteuning of om (kort) te klankborden?
Heeft u hieromtrent vragen of wenst u gebruik te maken van de voorgenoemde hulp bij de beoordeling, stuurt u ons dan een e-mail.
Wij verzoeken u u om niet hierover te bellen maar te mailen zodat wij uw vraag of behoefte kunnen inventariseren en kunnen beantwoorden wanneer dit schikt.
Graag vragen wij begrip voor deze handelwijze in deze uitzonderlijke tijden.

www.chalant.eu

Dit bericht is geplaatst op onze website onder Chalant Alert!.
Deze berichten worden vervolgens doorgeplaatst naar Facebook en Twitter en wekelijks op zaterdag verzameld verstuurd naar een verzamel e-maillijst.
Wilt u geen bericht missen, volg dan onze Facebook pagina, onze Twitter lijn en/of abonneer u op onze  Chalant Alert! e-mail lijst.

bronvermelding / verantwoording / relevant referentiemateriaal:

# Arboned